College wacht te lang met bouwplannen, raad wil meer informatie over het ingestelde 'Versnellingsteam'

Bouwen, bouwen bouwen.....

Bouwen, bouwen bouwen..... ANP

De Hoogeveense raad vindt dat er vaart gemaakt moet worden met de bouwplannen in de gemeente. In het coalitieakkoord is er voor de komende vier jaar 300.000 euro vrijgemaakt voor een ambtelijk ‘Versnellingsteam wonen’.

Tot op heden is het niet duidelijk wat de precieze doelstellingen van dit team zijn en wat er al bereikt is.

D66 nam het voortouw in de motie ‘Versnellingsteam’. ‘Maak tempo met het kiezen van nieuwe bouwlocaties. Laat zien wat het ambtelijk versnellingsteam wonen doet en laat duurzaamheid een basisvoorwaarde zijn bij alle nieuwe plannen, aldus de fractie. ‘

CDA, SP, VVD en SGP waren mede-indieners en ook ChristenUnie en PvdA gaven aan tempo te willen maken. Alleen Gemeentebelangen en GroenLinks stemden tegen.

De raad wilde graag voor 1 mei geïnformeerd worden over de opdracht aan, de samenstelling van, en het uitvoeringsplan van het Versnellingsteam Wonen. De wethouder gaf aan dat 1 mei wat té snel is, maar in mei moet het lukken. Dat is vervolgens ook afgesproken.