Centrummanagement Hoogeveen tevreden over bestemmingsplan centrum: 'Stappen nemen is onvermijdelijk'

Stichting Centrummanagement Hoogeveen is tevreden over het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Hoogeveen, dat deze week openbaar is gemaakt door de gemeente. Dat is ook begrijpelijk want het plan is samen met de stichting ontwikkeld, laat voorzitter Jan Stam weten.

De Hoofdstraat staat centraal in het kernwinkelgebied van Hoogeveen.

De Hoofdstraat staat centraal in het kernwinkelgebied van Hoogeveen. Foto: André Weima Fotografie

“Er was veel ruimte om mee te denken. Wij zijn super tevreden over de wijze waarop de communicatie en samenwerking nu verloopt.”

Volgens Stam is het onvermijdelijk dat er stappen genomen moeten worden. “Leegstand is een landelijke trend. Wil je het kernwinkelgebied versterken, moet je gehoor geven aan het feit dat„Er was veel ruimte om mee te denken. Wij zijn erg tevreden over de wijze waarop de communicatie en samenwerking nu verlopen.”

Onvermijdelijk

Volgens Stam is het onvermijdelijk dat er stappen genomen moeten worden. „Leegstand is een landelijke trend. Wil je het kernwinkelgebied versterken, dan moet je gehoor geven aan het feit dat de wereld verandert. Volgens de voorzitter gaat het in Hoogeveen in verhouding tot andere gemeenten in Drenthe om veel minder oppervlakte die ‘uit de markt’ gehaald wordt. „In Assen gaat het om 40.000 vierkante meter en in Emmen moet ook een enorm winkeloppervlakte verdwijnen. Dit Hoogeveense plan is niet nieuw, maar maakt het wel definitief.”

Tools

Door het nieuwe bestemmingsplan krijgt de gemeente tools in handen om het koopcentrum daadwerkelijk compacter te maken. Winkelpanden in de straten buiten de kerngebieden raken in het nieuwe plan hun detailhandelfunctie kwijt wanneer deze een jaar leeg staan. Ook wel een uitsterfconstructie genoemd.

„Deze locaties in de zogenoemde aanloopstraten zijn uitermate geschikt voor bijvoorbeeld dienstverlenende bedrijven die we wel graag in het centrum houden. Denk daarbij aan notarissen, uitzendbureaus, apothekers en zorgbedrijven.” Tegelijkertijd is er dit jaar geld beschikbaar gesteld door de provincie om ondernemers die nu nog gevestigd zijn op deze locaties te ondersteunen bij de verhuizing van hun winkel naar het kernwinkelgebied. „Want op termijn wordt het op de locaties waar zij nu gevestigd zijn, minder druk. Let wel, dit budget is alleen dit jaar beschikbaar. Dat betekent niet dat ondernemers ook dit jaar moeten verhuizen, maar er moet wel een intentie schriftelijk vastgelegd zijn. Na dit jaar is deze pot niet meer beschikbaar.”

Van gedachten wisselen

Ondernemers die graag eens van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden en dit niet met een ambtenaar van de gemeente willen doen, kunnen terecht bij Heinri Schonewille van het Centrummanagement. De uitbater van Marron is binnen de stichting daar het aanspreekpunt voor. „Ook centrumcoördinator Binnenstad Hoogeveen John van Regteren kan hierover worden aangesproken.”