CDA: 'Ook in Hoogeveen worden goedkope woningen opgekocht door private partijen om deze te verhuren'

Goedkope huizen worden opgekocht, volgens het CDA.

CDA Hoogeveen is bezorgd over de lokale woningmarkt. Volgens de partij worden huurprijzen overboden, jongeren komen niet meer aan bod, en nieuwbouw komt er maar mondjesmaat.

„We worden veel benaderd door inwoners die hun zorgen met ons delen”, aldus Bert Otten, raadslid CDA Hoogeveen. „Het aanbod is blijkbaar erg krap, anders zouden deze signalen op het ogenblik de markt niet bepalen.”

'Starters grijpen naast de woningen'

Zo zijn er bij het CDA signalen binnen gekomen dat er steeds vaker ‘goedkopere’ koopwoningen worden opgekocht door private partijen die deze woningen daarna verhuren. Dit zijn veelal de woningen waar starters in het verleden nog enigszins voor in aanmerking kwamen. Ook vindt het CDA ruimtelijke procedures voor nieuwe plannen wel heel erg lang duren.

 „Er zijn projecten waar we al jaren over praten”, vult CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra aan. Voldoende aanleiding voor de raadsleden om enkele schriftelijke vragen te stellen aan het college.

'Moet woonvisie worden herzien?'

Bijvoorbeeld of het college beeld heeft van de ontwikkeling van de woningmarkt in Hoogeveen? Zowel wat betreft de sociale huursector als de koopwoningen? En of het college bekend is met het opkopen van woningen door private partijen in Hoogeveen?

Ook wil het CDA graag weten of het college mogelijkheden ziet om starterswoningen weer voor starters beschikbaar te krijgen? Tot slot zijn door de partij vragen gesteld over de duur van de lopende bestemmingsplannen van Nijstad Oost en van de nieuwbouw in Noordscheschut en vraagt men zich af of de huidige woonvisie niet moet worden herzien, nu de woningmarkt er op dit moment toch zo anders uitziet.

„We vinden het belangrijk dat er ad-rem wordt ingespeeld op de veranderende vraag in de woningmarkt in het algemeen en de lokale ontwikkelingen in het bijzonder”, besluit Otten.