Stichting Buurtgezinnen in Hoogeveen en De Wolden zoekt nieuwe steungezinnen: 'Uiteindelijk wil iedereen toch het beste voor zijn of haar kind?'

Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt, zodat ouders weer even op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. Sinds begin dit jaar bestaat Buurtgezinnen ook in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. De resultaten die tot nog toe zijn behaald, zijn positief.

Heidy Bouma, coördinator van Buurtgezinnen in Hoogeveen en De Wolden.

Heidy Bouma, coördinator van Buurtgezinnen in Hoogeveen en De Wolden. Foto: NDC Mediagroep

Stichting Buurtgezinnen bestaat in Nederland vijf jaar. Het initiatief is onder het motto ‘Opvoeden doe je samen’ begonnen in de regio Utrecht en verspreidt zich langzaam maar zeker over heel Nederland.

De achterliggende gedachte is om aan een gezin dat steun kan gebruiken een stabiel gezin in de buurt te koppelen, dat op regelmatige basis bijspringt bijvoorbeeld door de kinderen op te vangen. Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders even ontlast. ,,Eigenlijk niet meer dan ouderwetse naoberhulp”, omschrijft Heidy Bouma, coördinator van Buurtgezinnen in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden.

Proef voor twee jaar

In januari is het project ook in Hoogeveen en De Wolden van start gegaan, als proef voor twee jaar. ,,Ik heb budget voor het koppelen van tien gezinnen, waarbij wij spreken van vraaggezinnen en steungezinnen. Er zijn acht koppelingen gerealiseerd, vier in De Wolden en vier in Hoogeveen.

In beide gemeenten staan nog twee vraaggezinnen in de wacht”, blikt Bouma terug op het eerste halfjaar. Ze is meer dan tevreden, want de gemaakte koppelingen blijken geslaagd, al hoopt ze dat ze in de nabije toekomst meer geld vanuit de gemeenten krijgt om nog meer te kunnen bereiken. De aanvraag daarvoor is al gedaan.

Tegelijkertijd beseft ze dat het met name in Hoogeveen wel eens lastig kan gaan worden, gezien de financiële situatie van de gemeente. Terwijl ook bekend is dat dit project aanzienlijke besparingen met zich meebrengt. ,,En de kosten van Buurtgezinnen zijn minimaal, omdat het voornamelijk om vrijwilligerswerk gaat.”

Haar gezicht begint te stralen als ze vertelt over de successen die in deze korte tijd al zijn behaald. ,,Het is zo leuk om te zien hoe kinderen soms opbloeien als zij hun steunmoeder of -vader of steunoma of -opa weer zien. Ja, daar doe je het voor. Het kan voor gezinnen natuurlijk best lastig zijn om hulp te vragen. Ik vind het vooral stoer als zij dat wel durven. Soms zit gewoon alles tegen en stapelen problemen zich op. Uiteindelijk wil iedereen toch het beste voor zijn of haar kind?”

Preventief bedoeld

Bouma heeft destijds gesolliciteerd op de vacature, werd aangenomen bij de stichting en heeft als zelfstandig ondernemer het project in Hoogeveen en De Wolden opgezet en wordt voor uitvoering ervan ingehuurd door de beide gemeenten. ,,Buurtgezinnen is preventief bedoeld. Om te voorkomen dat geïndiceerde hulp nodig is. Wij zitten als het ware aan het begin en soms ook aan het eind van een traject.”

Ze vertelt over situaties die zich voordoen waardoor gezinnen tijdelijk hulp van anderen kunnen gebruiken. Bij scheiding of ziekte bijvoorbeeld of om andere redenen waardoor de structuur in een gezin is weggevallen. Vaak ontbreekt ook een sociaal netwerk, bijvoorbeeld omdat een gezin net verhuisd is.

 ,,Wat bovenaan staat is dat elk kind onbezorgd kind moet kunnen zijn. Een van onze belangrijkste doelen is om zwaardere trajecten te voorkomen of beperken, zoals bijvoorbeeld uithuisplaatsing van kinderen of de inzet van GGZ-zorg of andere langdurige zorg.”

Bij de start hebben beide gemeenten het project kenbaar gemaakt via de media. Zelf zet Bouma vooral haar Facebookpagina én netwerk in. Tot nog toe met succes. Op dit moment is ze op zoek naar nieuwe steungezinnen, oftewel gezinnen die de helpende hand willen bieden. ,,Het kan gaan om jonge gezinnen, gezinnen waar de kinderen al de deur uit zijn, stellen die weliswaar geen kinderen hebben maar wel enige opvoedervaring hebben, ouderen, maar bijvoorbeeld ook alleenstaande vrouwen.''

,,Je moet het bovenal leuk vinden. De insteek van de meeste steungezinnen is: ‘wij hebben het goed, waarom zullen wij dan een ander niet helpen’.” De steungezinnen vangen soms een kind op, maar soms ook meerdere. Bouma begeleidt de gekoppelde gezinnen voor twee jaar, maar de ervaring elders in het land leert dat de gezinnen ook daarna contact blijven houden.

Landelijk dit jaar al 500 koppelingen

Voordat een koppeling tot stand wordt gebracht gaat de bevlogen coördinator twee keer op bezoek bij een vraaggezin en eveneens twee keer bij een steungezin. ,,Ik wil duidelijk in beeld hebben wat de vraag is en wat geboden kan worden.”

Voor alle gezinnen geldt dat een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) aangevraagd moet worden. Ook wordt een contract opgesteld, met daarin onder meer huis- en veiligheidsregels. Er is sprake van een proefperiode. Meestal wordt een steungezin eens in de twee weken ingezet, maar in vakanties of in overleg kan dat uiteraard vaker zijn.

Landelijk zijn er dit jaar al meer dan 500 koppelingen gemaakt. Het doel van de stichting is om in heel Nederland actief te worden. Op dit moment zijn er ruim 70 coördinatoren.

Heidy Bouma is bereikbaar via heidy@buurtgezinnen.nl . Naast steungezinnen kunnen ook vraaggezinnen die zich herkennen in dit verhaal zich bij haar of via de site melden.