Buitengebied van Hoogeveen krijgt wandelknooppuntennetwerk. Totale kosten bedragen 160.000 euro, waarvan 65.000 euro voor rekening van de gemeente Hoogeveen komt

Uit cijfers van het NBTC-NIPO Continue vakantieonderzoek blijkt dat 58 procent van de vakantiegangers in Drenthe graag wandelt. Foto: Koen van Weel/ANP

De gemeente Hoogeveen krijgt in het buitengebied een wandelknooppuntennetwerk. Recreatieschap Drenthe gaat dit netwerk in opdracht van de gemeente realiseren. De totale kosten voor de aanleg bedragen 160.000 euro. De helft komt voor rekening van de provincie. Het Recreatieschap Drenthe draagt 15.000 euro bij. De overige 65.000 euro wordt betaald door de gemeente Hoogeveen.

‘Met het wandelknoopuntennetwerk versterken we onze toeristische recreatieve producten’, schrijven burgemeester en wethouders. In het programma ‘Bruisend’ heeft de gemeente als ambitie uitgesproken om Hoogeveen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de eigen inwoners en bezoekers. ‘Het wandelknooppuntennetwerk draagt bij aan de realisatie van deze ambitie.’

Het college is zich er terdege van bewust dat Hoogeveen een gering aanbod van toeristische producten heeft. ‘Het wandelknooppuntennetwerk is een duurzaam product dat zowel toeristen als inwoners de mogelijkheid biedt om het buitengebied te beleven. Ondernemers van zowel dag als nachtlocaties kunnen eveneens gebruik van het netwerk maken en hun eigen productaanbod er op aan laten sluiten.’

Het wandelknooppuntennetwerk sluit volgens het college tevens aan bij de ambities van het Hoogeveens sportakkoord. ‘Denk aan het bevorderen van vitaliteit en gezondheid alsook het sportief recreëren in een aantrekkelijk Hoogeveen. Het netwerk biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze te bewegen. En het is aanvullend op het reeds aanwezige fietsknooppuntennetwerk.’

Buitengebieden beter ontsluiten

Een voordeel is ook dat met het wandelknooppuntennetwerk het buitengebied van Hoogeveen toeristisch beter ontsloten kan worden. Het college schrijft: ‘Het realiseren van een gemeentedekkend netwerk is, in verband met de hoeveelheid te plaatsen borden, zeer kostbaar en ook niet nodig. In de kern van Hoogeveen is de bewegwijzering voor wandelaars op orde en kunnen zowel gasten als inwoners goed hun weg vinden. Buiten de kern is dit niet het geval. Door het netwerk te ontwikkelen worden ook deze gebieden beter ontsloten en is het aantrekkelijker om deze gebieden te bezoeken.’

Het Recreatieschap Drenthe heeft veel ervaring in het realiseren van wandelknooppuntennetwerken in Drenthe. Het heeft al in 2015 een onderzoek door de Grontmij laten uitvoeren naar het realiseren van een wandelknooppuntensysteem voor Drenthe. In het merendeel van de Drentse gemeenten is of wordt een wandelknooppuntennetwerk aangelegd. De aanleg van dit systeem in het buitengebied van Hoogeveen sluit daar volgens het college naadloos op aan.

In samenspraak ontwikkeld

Het netwerk wordt in samenspraak met omwonenden, natuurbeherende organisaties, particuliere grondbezitters en dorpsverenigingen ontwikkeld. Het college benadrukt: ‘De lokale inbreng is hierbij van grote meerwaarde.’ Bestaande routestructuren worden in het netwerk opgenomen.

Nieuws

menu