Boom moet wijken voor betonnen huisje

Er is veel ophef over de voorgenomen kap van een zomereik aan de Albartsweg in Hollandscheveld. De gemeente heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. Deze boom staat echter op een gemeentelijke lijst van beschermwaardige bomen. Een voornemen vol tegenstrijdigheden. De eik moet verdwijnen om plaats te maken voor een transformatorstation van Rendo en Tennet.

Deze monumentale boom wil de gemeente Hoogeveen laten kappen, ondanks dat de zomereik op een lijst met beschermwaardige bomen staat en de eigen inspecteur het kapverzoek afwijst.

Deze monumentale boom wil de gemeente Hoogeveen laten kappen, ondanks dat de zomereik op een lijst met beschermwaardige bomen staat en de eigen inspecteur het kapverzoek afwijst. Foto: DvhN

De stelling deze week is dan ook De gemeente Hoogeveen moet zichzelf ook houden aan de regels omtrent bomenkap. De lezers waren het volmondig eens met deze stelling. Op Instagram was 92 procent het eens met de stelling en 8 procent het oneens. Op de site waren de verhoudingen bijna hetzelfde met 90 procent eens tegen 10 procent oneens.