Bijeenkomst voor vrijwilligers over signaleren laaggeletterdheid en succesvol verwijzen

Tijdens de bijeenkomst worden signalen van laaggeletterdheid besproken. Foto: Pixabay

Vrijwilligerscollege organiseert samen met het Taalhuis in Hoogeveen een bijeenkomst over laaggeletterdheid op dinsdag 15 februari van 19.30 tot 21.00 uur.

Iedereen moet mee kunnen komen in de maatschappij, maar één op de negen mensen heeft moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Wanneer iemand deze vaardigheden niet of maar beperkt kan toepassen is diegene laaggeletterd.

Zorgvuldige verwijzing

Vroege signalering en een zorgvuldige verwijzing kunnen veel problemen voorkomen en het dagelijkse leven aangenamer maken. Maar wat zijn deze signalen? Waaraan wordt minder geletterdheid herkend? Hoe wordt dit bespreekbaar gemaakt? Soms schamen mensen zich en vinden ze het lastig om aangeboden hulp aan te nemen. Kortom, hoe wordt er voor gezorgd dat deze mensen de juiste hulp krijgen?

Annet Hofstra is Coördinator Taalhuis in de Bibliotheek van Hoogeveen. Hofstra verzorgt het college en deelt haar ervaringen met de deelnemers. In de praktijk ervaart zij dat verwijzen beter kan, maar dan moeten de verwijzers wel weten waar ze op moeten letten. Daarnaast zijn laaggeletterden vindingrijk in verdoezelen en is het soms ook lastig om erachter te komen waarom iemand reageert zoals hij of zij doet.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 10 februari via de website www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges of telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW). Ook kan er een mail worden gestuurd naar vc@vrijwilligershoogeveen.nl.

Nieuws

menu