Bijeenkomst in buurthuis 't Vonder in Elim over doorgang wieken

De wijken vanuit de lucht.

De wijken vanuit de lucht. Foto RUG

Vanaf het moment dat de wieken in Elim gedempt zijn en er boerderijen bij zijn gebouwd, worden de doorgangswegen veelal geblokkeerd of verdwijnen ze.

Steeds meer bewoners van woonhuizen aan de wieken in Elim nemen het recht om de doorgang op de wijk af te sluiten of te vernauwen. Dit is in de loop van de jaren fors toegenomen, tot ergernis en frustratie van gebruikers van deze doorgangen. Niet alleen wandelaar of fietsers, maar ook aanwonenden.

Twee jaar geleden is een groep bewoners in gesprek gegaan met de gemeente Hoogeveen om meer duidelijkheid te krijgen over wie hierover gaat en wat er aan te doen is. De gemeenteraad stemde, begin dit jaar, uiteindelijk unaniem voor om te onderzoeken hoe het zit met deze doorgangen en het recht van overpad.

Op 24 januari is er een informatieavond over de staat van de wieken. Voorafgaand, op 19 december vanaf 19.30 uur, wil de groep initiatiefnemers samenkomen in het buurthuis ‘t Vonder in Elim, om te praten over de situatie en de beantwoording van de brief die in maart 2020 is gestuurd vanuit de gemeente. Jacob van der Heide komt deze avond uitleg geven over de informatieavond in januari.