Bijbelbijeenkomsten in Hoogeveen

In de Bibelbijeenkomsten staan het leven en het voorbeeld van de Here Jezus Christus centraal. Foto: Pixabay

In Wijkcentrum De Magneet aan de Grote Beer 20 worden voorlopig elke donderdag van 19.30 tot 20.30 uur Bijbelbijeenkomsten gehouden, waarin het leven en het voorbeeld van de Here Jezus Christus centraal staat. De samenkomsten zijn geheel vrijblijvend van aard en hebben als doel dat mensen God zullen leren kennen.

Martin Roest en Richard van Dijken gaan voor in de samenkomsten. Zij hebben de roeping gevoeld om kosteloos de blijde boodschap uit te dragen, volgens de opdracht waartoe de Here Jezus eens ook Zijn apostelen uitzond.

Ze maken deel uit van een groep evangelisten die wereldwijd activiteiten heeft en die van het evangelisatiewerk hun levensinvulling hebben gemaakt. Ze gaan uit zonder een naam, maar in het vertrouwen dat God zelf zoekt en leiding geeft. Ze gebruiken geen andere lectuur dan de Bijbel. Het gevolg van de evangelisatie is dat er hier en daar kleine Christelijke gemeenten in de vorm van huissamenkomsten zijn ontstaan.

Uiteraard wordt er in de bijeenkomsten rekening gehouden met de coronarichtlijnen van de overheid. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met telefoon 06-36084699 of e-mailadres t0636084699@gmail.com

Nieuws

menu