Beschermers van weidevogels werken samen met boeren

Rond half maart werd het eerste kievitsei in Drenthe gevonden. Een teken voor weidevogelbeschermers om binnen hun eigen gebied weer het beschermende werk te beginnen. Dat is ook een sein om met betreffende boeren de nodige volgorde van zijn werkzaamheden te bespreken. Half april liggen er nesten van kievit, tureluur en wulp in diverse gebieden. Scholeksters hebben inmiddels hun eerste ei ook wel gelegd.

De boer hield rekening met het kievitsnest.

De boer hield rekening met het kievitsnest. Foto: Albert Kerssies

De grutto is nog maar op enkele plaatsen in Drenthe te horen, een voor onze Provincie verdwijnende soort. Wat de laatste jaren opvalt is, dat er meer eieren liggen op bouwland dan op weilanden. Landschapsbeheer Drenthe coördineert het werk van een dertigtal weidevogelbeschermingsgroepen over heel Drenthe verspreid. Zij vinden jaarlijks tussen de 2000 en 2500 eieren, waarvan het overgrote deel, zo’n 90% kievitseieren zijn, rond 2 % wulp- en grutto eieren en 6 à 7% scholekstereieren. Landelijk wordt aangenomen dat er meer dan 40% van de nesten mislukt vanwege predatie.

Vijflegsel van kievit

Nieuws

menu