Belangen zetten spanning op de Zonneroute A37. Natuurorganisaties willen meer ruimte voor bloeiende bermen, maar dat zet de haalbaarheid van het mega-plan onder druk. De projectgroep gaat alle wensen afwegen.

Natuur- en mileuorganisaties in Drenthe willen in het ontwerp voor de zonneroute A37 meer ruimte voor bloeiende bermen. Maar minder panelen betekent een lagere opbrengst van duurzame energie.

Zo zien de natuurorganisaties in Drenthe het graag: zonnepanelen én bloemrijke bermen.

Zo zien de natuurorganisaties in Drenthe het graag: zonnepanelen én bloemrijke bermen. Foto: Natuur- en Milieufederatie Drenthe

Economie versus ecologie. Het gezamenlijke manifest van de zes organisaties op het gebied van natuur en milieu is een voorbeeld van de verschillende belangen binnen het ambitieuze project voor een zonneroute van 42 kilometer langs de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens.

Nieuws

menu