Bedrijven bezoeken waterstof tiny house

Diverse bedrijven hebben een bezoek gebracht aan de waterstof tiny house. Foto: Esther Aarse

Tijdens de kennissessie Waterstof Tiny House heeft docent en projectleider Waterstof Tiny House Alco Otten van het Alfa-college onlangs een aantal bedrijven geïnformeerd en geïnspireerd op het gebied van circulair bouwen en waterstof. Onder zijn bezielende leiding wordt er al meer dan twee jaar gewerkt aan het duurzaam bouwen en het hergebruiken van materialen.

„Bouwen met duurzame en gebruikte materialen klinkt in theorie gemakkelijk. Maar ervaring in de praktijk leert dat er een ander gedachtenpatroon en werkwijze aan ten grondslag ligt”, vertelt Otten. De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de bouw werden tijdens deze eerste kennissessie gedeeld met een aantal aanwezige bedrijven: hoe kun je deze circulaire kennis toepassen in andere bouwprojecten? „We willen graag de opgedane kennis in zetten voor de kennisontwikkeling van waterstof en circulair bouwen bij het bedrijfsleven. Dit is van groot belang om bij te blijven bij de meest recente ontwikkelingen in de bouw”, stelt Klaas Graveland, directeur van HuneBouw en voorzitter van Vrienden van Techniek. „We vinden het fantastisch dat er een eigentijds lespakket is ontwikkeld voor alle onderwijsniveaus met als doel jongeren te interesseren voor techniek en specifiek voor circulariteit in de bebouwde omgeving en waterstof als brandstof. Door het onderwijs te laten aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen, kunnen wij in Hoogeveen koploper blijven als het gaat om de energietransitie en circulariteit in de bebouwde omgeving.”

Waterstof Tiny House On Tour

Otten vervolgt: „Studenten van het Alfa-college zijn in november vorig jaar gestart met de bouw van het waterstof tiny house. Zij bouwen het huis met duurzame, gerecyclede en biobased materialen en maken daarbij gebruik van de beschikbare materialen uit de circulaire hub van Bork Groep, waar het tiny house inmiddels ook staat om verder afgebouwd te worden. Tijdens de bouw doen de studenten theoretische kennis op over de toepassing van groene waterstof als energievoorziening voor woningen en over de toepassing en werkwijze over circulair bouwen.”

Als het huisje klaar is, start de ‘Wonen op Waterstof Tour’ waarbij het huisje langs 6 locaties in Drenthe reist om te laten zien hoe waterstof als brandstof in woningen werkt. „Op deze manier laten we de bewoners van de gemeente Hoogeveen zien dat waterstof voor de gebouwde omgeving kán én dat het comfortabel is”, zegt Josee Bakker van de gemeente Hoogeveen.

Deze kennissessie werd georganiseerd door Stichting Vrienden van Techniek in samenwerking met Gemeente Hoogeveen en het Alfa-college in het kader van de Regio Deel Zuid- en Oost-Drenthe.

Nieuws

menu