Basisschool Het Koraal verandert in een Integraal Kindcentrum

Naast dat het voor ouders praktisch is, is het ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Foto: Aangeleverde foto

Christelijke basisschool Het Koraal wil basisonderwijs, opvang en peuterspeelzaal samenvoegen tot één organisatie. Op een Integraal Kindcentrum (IKC) kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht om te spelen, te leren en te ontwikkelen.

De ontwikkeling tot een Integraal Kindcentrum komt voort uit de visie van de school op het onderwijs en de opvang van leerlingen en kinderen. Directeur Doreen de Bruijn is blij met de stappen die worden gezet. „Een intensievere samenwerking tussen school, opvang en peuterspeelzaal maakt het mogelijk om als één organisatie te werken. We werken daar naartoe om echt één organisatie te worden, waar leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers vanuit dezelfde visie werken”

Eén groot team

„Naast dat het voor ouders praktisch is, is het ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Iedereen vormt samen één team, waardoor er meer en betere afstemming is als er bijvoorbeeld zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Leerkrachten en pedagogische medewerkers overleggen met elkaar en vullen elkaar aan, waardoor we kinderen meer kunnen bieden.”

Integraal Kindcentrum

Een Integraal Kindcentrum is anders dan een brede school. Daarin zijn verschillende scholen, kinderopvangen, peuterspeelzalen en aanbieders van aanvullende zorg, zoals bijvoorbeeld een logopedist, gevestigd. Het gaat dan vooral om het gezamenlijk gebruik maken van de faciliteiten van een gebouw. Het Koraal is de eerste die deze vorm van opvang en onderwijs aanbiedt in de gemeente Hoogeveen.

De Bruijn: „Het Koraal is een christelijke basisschool en die grondslag dragen we uit. De ouders van de kinderen op onze school kiezen bewust voor ons onderwijs. Daarom willen we ook dat de kinderopvang daarop aansluit. Vanaf 1 januari is daarom de samenwerking met christelijke kinderopvangorganisatie KleurRijk gestart.”

Kinderdagverblijf

De school wordt de komende tijd verbouwd, omdat de veranderingen vragen om een andere indeling en aanvullende voorzieningen die passen bij de eisen die er worden gesteld. Na de verbouwing is er ook ruimte voor opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. De Bruijn verwacht dat ouders vanaf de zomer ook de allerjongste kinderen naar de opvang kunnen brengen. „We hebben dan alle faciliteiten, kennis en kunde in huis om kinderen van baby tot de overgang naar de middelbare school optimaal te begeleiden.”

Nieuws

menu