Alleen samen komen we tot een oplossing van het stikstofprobleem

Het is drie jaar geleden dat de hoogste rechter het stikstof- en natuurbeleid in Nederland onderuithaalde. Honderden bouwprojecten kwamen stil te liggen en boeren gingen massaal in protest. Pas recentelijk, op 10 juni jl., presenteerde minister Van der Wal het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPGL)

Beheer met schapen blijft noodzakelijk.

Beheer met schapen blijft noodzakelijk. Foto: Paulien Zomer

Hoewel het in de afgelopen weken door de felle boerenprotesten alleen over stikstof lijkt te gaan, gaat het bij de NPGL om meer maatregelen. Naast een gebiedsgerichte aanpak, waarin maatregelen worden vastgelegd om stikstofuitstoot te verminderen, wordt gekeken wat voor andere maatregelen er nodig zijn om natuur, bodem en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.