Aanvraag om land te beregenen met water uit de sloot gemakkelijker gemaakt: 'Beregenaars kunnen aanvraag doen via een app'

Beregenen vanuit de sloot.

Beregenen vanuit de sloot. Foto WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) introduceert een nieuwe manier van aanvragen, om te beregenen met water uit de sloot. Beregenaars, zoals akkerbouwers of telers, kunnen vanaf vorige week de aanvragen via de app Waterwerk, of via de website van het waterschap, doen.

Het grote voordeel van deze makkelijke aanvraag is dat het de hele dag door kan worden ingediend, ook buiten kantooruren. De aanvraag wordt binnen twee werkdagen teruggekoppeld. Wanneer er groen licht is gegeven kan er water uit de sloot worden onttrokken.

Meldingsplicht

Voorheen moest er één keer per jaar worden doorgegeven dat men van plan was te gaan beregenen. Het duurde op dat moment nog een paar dagen voordat hiervoor groen licht was gegeven. „Jaarlijks ontvingen wij ongeveer 800 telefoontjes van beregenaars”, vertelt bestuurslid Herman Odink. „Vooral tijdens droogte. Nu kunnen beregenaars de aanvraag doen via de app Waterwerk of via de website. We hopen hiermee een klantvriendelijke werkwijze aan te bieden.”

Voldoende water om te beregenen?

De nieuwe werkwijze is door meerdere mensen getest. De reacties werden zoveel mogelijk verwerkt in het verbeteren van de digitale ervaring. Odink: „De aanvraag komt direct bij de desbetreffende peilbeheerder terecht. Deze beoordeelt de aanvraag en kijkt of er voldoende water is of dat er voldoende water kan worden aangevoerd. De peilbeheerder belt de aanvrager alleen als beregenen niet kan. Anders kan de aanvrager na twee werkdagen water uit de sloot pompen voor beregening. De bekende win-win-situatie voor beide partijen.”

Meer informatie op www.wdodelta.nl/beregenen