Aan tien werktafels worden alle vragen en zorgen rondom waterstof in Erflanden uitgewerkt: 'We snappen dat er zorgen zijn over veiligheid en kosten'

Gemeente Hoogeveen maakt vorderingen met de plannen om een deel van Erflanden (mogelijk) gebruik te laten maken van waterstof. Dit gebeurt in samenspraak met de bewoners.

Projectleider Kees de Boer van de gemeente Hoogeveen.

Projectleider Kees de Boer van de gemeente Hoogeveen. Foto: André Weima

„Dit is echt een coproductie”, benadrukt projectleider Kees Boer van de gemeente Hoogeveen.

De energietransitie in een woonwijk met particulier woningbezit is in wezen een bijzonder verhaal. Het is zoeken naar een goed evenwicht tussen verschillende belangen. Het gaat aan de ene kant om het privédomein van mensen, aan de andere kant speelt de democratische legitimiteit een rol. De gemeente Hoogeveen heeft een opdracht om klimaatdoelstellingen te halen. Een van de manieren om hieraan te voldoen is het gebruik van waterstof als vervanging van aardgas. Het is de wens van de gemeente om na Nijstad-Oost ook bewoners van Erflanden gebruik te laten maken van deze energiebron. Daarbij kan en wil Hoogeveen niet zonder de steun van inwoners. Samen met de bewonersraad wordt nu een wijkuitvoeringsplan gemaakt. De gemeenteraad mag vervolgens eind 2022 aangeven welke kant het opgaat.

Werktafels

Na de bijeenkomst met omwonenden in maart zijn verschillende ‘werktafels’ opgezet, tien in totaal. In de werktafels wordt het waterstofplan voor Erflanden samen met bewoners verder uitgewerkt. „Alle vragen en zorgen komen op tafel. De vragen die er zijn, worden onderzocht en er worden oplossingen uitgewerkt”, aldus de gemeentelijke projectleider. Deze werktafels leggen verantwoording af aan de bewonersraad.

De tien werktafels buigen zich over zaken als het in beeld brengen van mogelijkheden voor verder verduurzamen van de woningen, alternatieven voor aardgasapparatuur, het opzetten van een energiecoöperatie en het voorbereiden van een zonnepark, de communicatie met bewoners et cetera.

Modelwoning

„Voor bijna alle werktafels hebben zich nu voldoende wijkbewoners aangemeld, behalve voor twee werktafels.” Het gaat om de werktafels die gaan over de verdere verduurzaming van de woning en de werktafel ‘modelwoning’. Deze modelwoning moet bewoners de kans geven om ‘waterstof in actie’ te kunnen zien. „Voor deze werktafels zoeken we nog mensen”, zegt Kees Boer.

Boer, de projectleider van de waterstofwijk, vindt het van belang dat de bewoners professionele ondersteuning krijgen. „Het is belangrijk dat bewoners hun eigen keuzes maken en een eigen projectleider kan hen daarmee helpen.” Een van de werktafels buigt zich over de aanstelling van een projectleider die de bewoners vertegenwoordigt. De werving voor deze projectleider is bijna afgerond.

Gedegen informatie is nodig

Een andere werktafel onderzoekt met hulp van de Hanzehogeschool Groningen hoe de bewoners van Erflanden tegen het project aankijken en welke apparatuur zij op dit moment gebruiken. „Dat is van belang om te weten zodat we kunnen uitzoeken wat er eventueel vervangen moet worden en wat dat globaal gaat kosten. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en het is aan de gemeente om hierover duidelijk en open te communiceren. Het gaat om goede informatieverstrekking en draagvlak. We snappen dat er zorgen zijn over veiligheid en kosten. Alleen door gedegen informatie te verstrekken kunnen mensen besluiten wat te doen.”

Volgens Boer is het ook niet de verwachting dat de hele wijk ineens overgaat op waterstof. “Dat zou niet haalbaar zijn. We kijken nu of het wel per blok mogelijk zou zijn.”

Geen dwang

Tijdens de bespreking van de RES (Regionale Energie Strategie) in de gemeenteraad werd duidelijk dat de lokale politiek worstelt met eventuele dwang om van het aardgas af te gaan. En ook in andere gemeentes is aangegeven dat juridische dwangmiddelen in de energietransitie uit de RES geschrapt moeten worden. Daarbij geeft Boer aan dat als er een mogelijkheid komt, een gemeente niet zomaar bewoners kan afsluiten van aardgas. „Daar gaat een hele lange weg aan vooraf en om te kunnen afsluiten moet aan veel eisen zijn voldaan. Als gemeente vinden we het proces waarin we samenwerken met bewoners waardevol, ook al zijn de uitkomsten dan ongewis.”

Zelfstandige beslissingen

Het komende jaar wordt alle energie gestoken om toe te werken naar energietransitie. „We richten ons erop dat bewoners zo goed geïnformeerd worden dat zij zelfstandige beslissingen kunnen maken of ze meegaan of niet.”