AMS collecteert voor kinderen in nood in Afrika

De Andreas Manna Stichting richt zich op kinderen in nood in Kenia en Oeganda. Foto: AMS

In de week van 10 mei tot en met 15 mei houdt de Andreas Manna Stichting (AMS) de jaarlijkse collecte. Met de opbrengst van deze collecte wordt tegemoet gekomen aan de nood van kinderen in Afrika.

De hulp biedt deze kinderen een toekomst en is hard nodig. Door de maatregelen rond het coronavirus kunnen niet alle georganiseerde activiteiten van de AMS doorgaan, waardoor de stichting inkomsten misloopt. De zorg voor de kinderen in Afrika gaat uiteraard wel gewoon door. De maandelijkse onderhoudskosten moeten wel betaald worden. Eveneens in Afrika slaat het coronavirus hard toe. Hygiëne heeft ook hier de hoogste prioriteit. Dat betekent dat er op dit moment geld nodig is voor extra water, zeep en voeding. De voedselprijzen zijn in Afrika enorm gestegen. „Daarom heeft de AMS dringend uw hulp nodig. Geef aan de deur of maak uw bijdrage over op NL 72 RABO 0191 6556 27 ten name van de Andreas Manna Stichting.”

Kleinschalige basis

De AMS zorgt voor straat-, zwerf- en weeskinderen in Kenia en Oeganda. Op kleinschalige basis wordt hulp verleend. Omdat de AMS geen overheadkosten heeft, gaat de opbrengst van elke actie voor 100 procent naar de kinderen om wie het draait. Deze kinderen hebben veelal niet eens een steen om hun hoofd op te leggen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden projecten opgezet die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg. Het uiteindelijke doel is dat de projecten zelf gaan voorzien. Er wordt gezorgd voor schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en uiteraard onderdak. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen bij alle ontwikkelingen mee in de vooruitgang.

www.andreasmanna.org

Nieuws

menu