10-14 onderwijs gaat volgend schooljaar van start in Hoogeveen

Initiatiefnemers Lia Jaspers (PricoH), Sonja Lekatompessy (PricoH) en Pidi Reitsma (RvEC). Foto: Eigen foto

Schooljaar 2022-2023 gaat 10-14 Hoogeveen van start. Het Roelof van Echten College (RvEC) en PricoH hebben de handen ineengeslagen om deze nieuwe leerroute samen te ontwikkelen. „Met 10-14 onderwijs willen we voor kinderen van 10 tot 14 jaar die daar baat bij hebben, ontwikkelingsgebonden in plaats van leeftijdsgebonden onderwijs bieden”, zeggen de drie initiatiefnemers Pidi Reitsma (RvEC), Lia Jaspers (PricoH) en Sonja Lekatompessy (PricoH).

10-14 Hoogeveen begint met één groep 7 van ongeveer 20 leerlingen met verwacht havo/vwo-niveau. De klas heeft straks een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het RvEC en krijgt les van een basisschoolleerkracht met passie voor deze onderwijsvorm. Deze leerkracht werkt samen met RvEC-docenten. Tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs blijft de klas bij elkaar.

Waarom 10-14 onderwijs

Er zijn kinderen die met 12 jaar nog niet toe zijn aan de keuze voor een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. „Het is heel jammer dat zulke kinderen niet wat meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen”, vertelt Jaspers. „Ze beginnen soms op een niveau dat niet bij ze past. De praktijk leert dat het voor kinderen moeilijk is om een eenmaal ingeslagen pad weer te verlaten.” Lekatompessy: „Met 10-14 onderwijs willen we de knip tussen basis- en voortgezet onderwijs loslaten. Dat gaat om de knip in leeftijd, maar ook om de knip in leerstof. We werken met vloeiende leerlijnen, waardoor de ontwikkeling van het kind leidend wordt. We noemen dat wortelen en vliegen. We willen kinderen de kans bieden om bij bepaalde vakken waar ze heel goed in zijn te vliegen. Bij andere vakken mogen ze juist wat langer wortelen.”

Stevige basis

10-14 Hoogeveen geeft ieder kind de ruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te leren. In de ochtenden staan de kernvakken op het programma. ’s Middags werken de kinderen thematisch aan de andere vakken. Het leren van vaardigheden als samenwerken, leren leren en zelf verantwoordelijkheid nemen is binnen 10-14 Hoogeveen net zo belangrijk als kennis. Lekatompessy: „We helpen de leerlingen om stevig in hun schoenen te staan. Daar hebben ze in hun verdere leerloopbaan heel veel aan.” Pas als de kinderen 14 jaar zijn maken ze een definitieve keuze voor een vervolgopleiding en starten ze in klas 3 van het reguliere voortgezet onderwijs. Jaspers: „De leerlingen zijn dan zover dat ze binnen een reguliere setting goed uit de voeten kunnen.”

Samen meer expertise voor de leerling

Doordat 10-14 Hoogeveen op locatie Bentinckspark van het RvEC zit, kunnen primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) goed samenwerken. Reitsma: „We kunnen gebruikmaken van onze faciliteiten, kinderen kunnen meedoen met een VO-les, onderbouwleerlingen van het RvEC kunnen als tutor de kinderen uit de 10-14 leerroute coachen, en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Dat verrijkt beide vormen van onderwijs.” Natuurlijk is het voor kinderen een hele stap om in groep 7 in een nieuwe klas op een nieuwe plek te starten. Reitsma: „We doen er alles aan om de kinderen een vertrouwde setting te bieden. We werken met eigen ruimtes en een eigen ingang. We bieden ook volop ruimte voor spel en bewegen. Daar komen faciliteiten voor. Denk bijvoorbeeld aan een eigen speelplein.” De drie dames benadrukken dat de stap voor bepaalde leerlingen echt de moeite waard zal zijn. „Wij zijn ervan overtuigd dat 10-14 Hoogeveen hét verschil kan maken voor de wortelaars en vliegers op de basisscholen.”

Op donderdag 17 februari en dinsdag 1 maart houden PricoH en het RvEC informatieavonden over deze leerroute voor ouders met een kind op één van de PricoH-scholen. Vanaf donderdag 17 februari is de website www.10-14hoogeveen.nl online.

Nieuws

menu