SGP wil bereikbare en betaalbare zorg

. ANP

Hoogeveen kent heel wat voordeuren waarachter het allemaal niet zo best is. Er is veel verborgen armoede en schuldenproblematiek.

Mensen om wie het gaat lopen niet graag te koop met hun problemen. Er is een groot taboe op armoede en het hebben van schulden. Daarom is zorg en ondersteuning vanuit de gemeente een belangrijke bron van hulp voor kwetsbare alleenstaanden en gezinnen.

De SGP heeft daarom het thema ‘armoedebestrijding’ tot een speerpunt gemaakt. Deze partij wil van uit een realistisch en haalbaar financieel kader inzetten op bestrijding van armoede. Dit wil de partij bewerken met inzet van bestaande maatschappelijke organisaties, al dan niet ondersteund door gemeenschapsgelden. Efficiënt werken door bijvoorbeeld één casemanager voor een heel gezin in te zetten voorkomt de inzet van meerdere organisaties plus de bijbehorende kosten. Ook een toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin behoort tot de oplossingen van de SGP.

Zorg moet, wat de SGP betreft, dichtbij, bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle lagen van de bevolking en voor de zwaksten in de samenleving in het bijzonder.

Nieuws

menu