Sluiting verloskunde in Bethesda

Het Scheper ziekenhuis wordt de locatie waar Treant vanaf dit najaar alle klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zorg concentreert. De kraamzorg in Bethesda en Refaja wordt hiermee groteendeels geofferd. Lees hier het nieuws over de sluiting van de verloskunde in Bethesda.