Theatercollege met professor Bernard Schols: 'Voorkom ruzie bij de kist'

Professor Bernard Schols.

Professor Bernard Schols. Foto: Niek Tonissen

Professor Bernard Schols heeft in een theatercollege ‘Voorkom ruzie bij de kist’ op een humorvolle wijze kwesties aangehaald in theater De Tamboer. Het college werd aangeboden door verschillende notaris- en adviesbureaus uit de regio.

„Als er erfenissen en schenkingen in het spel zijn, kan het soms leiden tot onenigheid tussen nabestaanden. Emoties lopen soms hoog op, maar je wilt voorkomen dat het uitmondt in onenigheid en langslepende juridische kwesties”, vertelt directievoorzitter Rudi Nijs van Alfa Accountants en Adviseurs in Hoogeveen en Emmen. Dat was ook de reden dat de bedrijven de handen in één hadden geslagen en professor Bernard Schols hadden uitgenodigd voor het college.

Schols

Professor Bernard Schols, een gerenommeerd expert op het gebied van erfrecht en schenkingsrecht, weet door zijn jarenlange ervaring als hoogleraar Successierecht, aan het centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat ruzies op de loer liggen bij het afhandelen van nalatenschappen. Tijdens de avond gaf hij de toeschouwers inzichten over het belang van een testament het levenstestament. Hiernaast benadrukte hij dat een duidelijke, open communicatie en goede afspraken tussen alle betrokken van groot belang is bij het regelen van nalatenschappen. „Het is fijn om meer te weten over het belang van een testament en hoe ik fiscaal vriendelijk mijn vermogen kan overhevelen naar de volgende generatie”, vertelde een van de aanwezigen na afloop.