Stichtingen en verenigingen gezocht voor Drentse- en Groene Anjer Prijs

Christel Kroese hoort net dat ze de Drentse Anjerprijs heeft gewonnen.

Christel Kroese hoort net dat ze de Drentse Anjerprijs heeft gewonnen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Welke stichting of vereniging pakt dit jaar de Drentse of Groene Anjer Prijs? De prijzen worden op 3 november uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. Het fonds roept kandidaten op zich aan te melden.

De Drentse Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren. Door beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film. De Drentse Anjer Prijs is een bedrag van 5000 euro. De twee andere genomineerden ontvangen allebei 1000 euro. 

Stichtingen en verenigingen moeten wel aan een aantal regels voldoen. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen binnen de kunst en cultuur in Drenthe. En de stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Groene Anjer Prijs

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. De winnaar van de Groene Anjer Prijs krijgt een bedrag van 5000 euro en de twee andere genomineerden ontvangen allebei 1000 euro.

Ook voor deze prijs zitten er voorwaarden aan verbonden. Zo is er in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen op het gebied van behoud en ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. En de stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Aanmelden voor beide prijzen kan via  https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/drenthe/de-drentse-anjer  of  https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/drenthe/de-groene-anjer .