Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld houdt paasconcert: 'Onderweg van Passie naar Pasen’

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld in de Hervormde Kerk. Foto: André Weima

Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld (CMH) houdt zaterdag 16 april haar jaarlijkse paasconcert met als titel ‘Onderweg van Passie naar Pasen’. Dit concert wordt gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Hendrik Raakweg in Hollandscheveld en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Naast de bekende lijdens- en opstandingsliederen die het koor samen met de aanwezigen zingt, staat ook het bekende ‘They crucified my Lord’ op het programma

Na een muzikaal intermezzo en het zingen van ‘Wohl mir dass ich Jesum habe’ van Bach, volgt een moment van stilte en bezinning. Hierna begint het koor aan het tweede deel van het concert met het zingen van ‘Dankt, dankt nu allen God’ .

Deze avond wordt besloten met ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ , met als climax het laatste vers ‘Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan’ .

De hele avond staat onder leiding van dirigent Frank Kaman. Henry Huisjes zorgt voor begeleiding op de piano en Herman Boerman bespeelt het orgel.

Nieuws

menu