Overdenking ... Anton Koops

Deze reeks kerkelijke columns wordt wekelijks bij toerbeurt geschreven door personen die een binding hebben met het kerkelijk leven in Hoogeveen. Deze columns verschijnen ook in de vrijdageditie van de Hoogeveensche Courant.