‘Gods lamp brandend houden’

Ruinen - Een commissie die luistert naar de naam RIJKeR heeft zich het laatste jaar ingespannen om te onderzoeken welke vorm de samenwerking tussen de vier protestantse gemeenten in Ruinerwold (Hervormde gemeente Blijdenstein), IJhorst/De Wijk (Protestantse gemeente IJhorst/De Wijk), Koekange (Protestantse gemeente Koekange) en Ruinen (Protestantse gemeente Ruinen) kan krijgen.

De naam RIJKeR komt van deze vier gemeenten en de commissie bestaat uit de voorzitters van alle kerkenraden en de kerkrentmeesters. ‘Het doel van de samenwerking is om in elk dorp Gods lamp brandend te houden, met andere woorden een christelijke gemeenschap gaande te houden met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen kerk, waarbij de vier protestantse gemeenten elkaar ondersteunen en helpen waar mogelijk is’, aldus schrijft de commissie.

Met nadruk wordt aangegeven dat het om samenwerking gaat en niet om samenvoeging. ‘Deze samenwerking draagt ertoe bij dat de pastorale zorg in de afzonderlijke gemeenten gezond kan blijven. Daarnaast draagt deze samenwerking ertoe bij dat de afzonderlijke gemeenten hun financiële situatie gezond kunnen houden.’

Bijeenkomsten

Elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de eigen financiële positie. Er zijn bijeenkomsten geweest met en zonder de predikanten en de samenwerking gebeurt in eerste instantie op het niveau van de predikanten. Het gaat hierbij om een efficiënte inzet van de predikanten en een tijdsbesparing voor hen waar mogelijk is. Zij zullen voor elkaar invallen bij ziekte of vakantie, streven naar gezamenlijke kerkdiensten, naar het houden

van gezamenlijke gesprekskringen en het regelmatig voorgaan in elkaars kerken. Op deze wijze krijgen gemeenten en de predikanten voor elkaar bekendheid. Ook het delen van informatie over activiteiten in elkaars kerkbladen draagt hiertoe bij.

Pastoraal blijven de predikanten in hun eigen gemeente verantwoordelijk. Aangezien er detachering heeft plaatsgevonden van ds. Roel Kloosterziel naar IJhorst/De Wijk (voor 50%) en van ds. Georg Naber (voor 20% naar Ruinerwold en voor 10% naar IJhorst/De Wijk) en deze situatie eerst moet stabiliseren, worden verdere vormen van samenwerking nog niet opgepakt door de predikanten. Detachering van Ds. De Graaf was niet mogelijk in verband met het feit dat De Graaf reeds voor 50% was gedetacheerd in Raalte.

De commissie RIJKeR communiceert intensief met de kerkenraden. Inmiddels hebben de vier kerkenraden al kennis met elkaar gemaakt en krijgt dit komend voorjaar een vervolg. De kerkenraden moeten uiteindelijk gezamenlijk tot een visie komen hoe de samenwerking tussen de gemeenten van RIJKeR er in 2025 uit zal zien. Het uitgangspunt is en blijft om samen kerk te zijn met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen dorpskerk.