Henk Ottens vindt eerste kievitseieren van Drenthe

Diphoorn - Henk Ottens uit Schoonoord heeft dinsdagochtend even na half elf op een akker bij Diphoorn de eerste kievitseieren van Drenthe gevonden. Dat meldt Landschapsbeheer Drenthe.

Het nestje wordt gemarkeerd, maar gezien de aanwezigheid van vossen in de omgeving tussen Sleen en Emmen vraagt Ottens zich af of de eieren er morgen nog zullen liggen. Ottens is al zeker tien jaar vrijwilliger bij de weidevogelbescherming van Landschapbeheer Drenthe afdeling Emmen.

Vorig jaar werden in de gemeente Coevorden ook de eerste (twee) kievitseieren gevonden; dat was op een akker op een bouwland aan de Krimweg - net buiten Coevorden. Toen was Gerard Back op 22 maart de gelukkige.

Vondst eerste ei Nederland

Met de vondst van het ei is het weidevogelseizoen in Drenthe begonnen en zetten zo’n 450 vrijwillige weidevogelbeschemers zich in voor het voortbestaan van de weide- en akkervogels in de provincie.

Het eerste ei van Nederland werd gevonden op donderdag 28 februari op een maislandperceel in de gemeente Fryske Marren in Friesland. Nog nooit werd een eerste kievitsei zo vroeg gevonden! De vinder, Eduard van der Hoek, lid van de Bond Friese VogelWachten was de gelukkige vinder. Vorig jaar werd het eerste ei gevonden op 14 maart in de gemeente Giessenlanden in Zuid-Holland

Officiële start weidevogelseizoen

Tot medio juli gaan ongeveer 450 vrijwillige weidevogelbeschermers het veld in om nesten te beschermen en zo kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de kievit, de grutto, de scholekster en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen. De ondersteuning van de groepen wordt gegeven door Landschapsbeheer Drenthe, met financiële steun van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Pilotproject Wulp

Landschapsbeheer Drenthe en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels zijn in 2018 gestart met een pilotproject voor de wulp. In het project is onderzocht of het gebruik van een stroomraster een positief effect heeft op het broedsucces. Er zijn in totaal 20 wulpennesten tijdens de broedperiode beschermd tegen grondpredatoren. Het broedsucces binnen de rasters lag op 71%. Dit is ruim 20% hoger dan het langjarige gemiddelde. Helaas werden niet meer dan zes (van de 32) jongen vliegvlug. Tijdens het Jaar van de Wulp gaan de partijen de overlevingskansen van kuikens in agrarisch gebied onderzoeken.