H3: Geschiedenis Hoogeveen tot leven gebracht

Hoogeveen - In Hoogeveen wordt toegewerkt naar de Hoogeveense Historische Happening, ook wel het H3-Festival genoemd: een indrukwekkend cultuurhistorisch evenement, dat plaatsvindt op 13 juli.

Bij de watertoren wordt een waterfestival gehouden en aan het begin van de Schutstraat is een nautische markt. Aan de Stephensonstraat wordt een presentatie gehouden van historische vrachtwagens. In het Zuiderpark en in het bijgelegen kanaal verzamelen zich historische schepen.

In het Zuiderpark is bovendien ruimte voor enkele historische groepen. Daar kan de Heer van Ruinen worden ontmoet. Deze heer komt met zijn dame en enig gevolg op bezoek. De heer en zijn dame zijn te zien op onderstaande foto.

De grond onder Hoogeveen was ooit deel van de lenen van de Heren van Ruinen. Er werd concreet gesproken over het Leengoed van de Zeven Hoeven. Later zou dat bekend staan onder de naam Marke van Steenbergen en Ten Arlo. Inmiddels hebben ook de Westerwolders al toegezegd. Dit is een actieve groep, bestaande uit door maatschappelijke tegenslagen op drift geraakte mensen, uit de overgang van de late middeleeuwen naar de moderne tijd.

Het gaat hier om groepen die een beeld kunnen vormen van onze naaste omgeving, of de eigen concrete geschiedenis. Zo wordt het gesprek aangegaan met de mensen die Hoogeveen zelf groot hebben gemaakt. Vanaf 1636 was hier een kolonie, onder leiding van enige bestuurders uit Leiden. De Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene kleedt niet alleen mensen in de stijl van de zeventiende eeuw, maar kruipt ook in hun vel. Dit wordt ook wel Living History genoemd.

Levende geschiedenis

Omstanders kunnen in gesprek met iemand uit voorbije dagen, en krijgen van antwoorden vanuit hun tijd en hun rol. Veel is er al rond en aan veel wordt nog aan gewerkt. Er wordt nog gezocht naar aanvulling op het historische living history kampement. Zodra er meer namen van groepen zijn, brengt de organisatie dat naar buiten. Inmiddels kan dat ook via een eigen website en een facebookpagina. Zoek gerust op H3 of Historische Happening Hoogeveen.

H3 is klein begonnen, maar inmiddels een begrip aan het worden. Een plek waar geschiedenis tastbaar wordt. Van kennis verwerven tot uitdragen in aansprekende vormen en beleving. Zo veranderen droge feiten in iets wat een ieder aan gaat spreken.