Tweede Kamer buigt zich over oppotten onderwijsgeld

Regio - Sommige schoolbesturen, schoolleiders en medezeggenschapsraden zijn te voorzichtig met het uitgeven van geld. Een op de zes Nederlandse basisschoolbesturen heeft te veel geld op de plank liggen. Dat blijkt uit onderzoek van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO) aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer.

Het gaat om 170 schoolbesturen, die in totaal zo'n 185 miljoen euro te veel op de bank hebben staan. De PO-Raad gaat met de besturen in gesprek om te onderzoeken waarom ze zo'n grote reserve hebben en waaraan dat geld tóch uitgegeven kan worden.

Een verklaring voor die grote reserve ligt volgens de PO-Raad bij de onzekerheid over financiering waarmee de schoolbesturen te maken hebben. Ook schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht gaan voorzichtig met geld om.

Het primair onderwijs heeft een eigen vermogen van €3,2 miljard. Hiervan is €2,7 miljard in geld (liquide middelen) aanwezig zoals te lezen is in de Financiële Staat van het Onderwijs 2017. Dit geld is niet vrij te besteden maar moet onder andere worden besteed aan zaken die in de toekomst vervangen dienen te worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld nieuwe lesmethoden, computers, meubilair en onderhoud aan het gebouw. Daarnaast moet geld in reserve worden gehouden om te kunnen voldoen aan verplichtingen op de korte termijn, de zogenaamde transactiefunctie. Denk hierbij aan opgebouwd vakantiegeld, belastingen en premies sociale verzekeringen die het schoolbestuur nog aan de medewerkers moet uitbetalen. Daarnaast moet het schoolbestuur ook een buffer hebben om tegenvallers op te kunnen vangen.

Berekeningen van de PO-Raad wijzen uit dat zo’n 17 procent van de besturen boven de signaleringsgrenzen uitkomt en daarmee mogelijk als ‘te rijk’ kan worden aangemerkt. Daartegenover staat dat 13 procent op het eerste gezicht als te arm kan worden beschouwd. 'Er zijn dus schoolbesturen die te grote reserves hebben, maar de sector als geheel is niet rijk', aldus de PO-raad. 

Acties

Ondanks de grote reserves bij een flink deel van de schoolbesturen organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Onderwijs en Onderzoek en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) op 15 maart een landelijke staking. 

Morgen, woensdag 6 maart debbatteert de Tweede Kamer over de lumpsumfinanciering. Bekijk hier de agenda van de vergadering


Gerelateerd nieuws