Commissie van Ceremonie en Eregasten stelt zich voor

Hoogeveen - Henriette Schonewille, Marleen Seydel en Hennie Bouwmeester. Dit drietal vormt het bestuur van de commissie van Ceremonie en Eregasten. Samen met de vrijwilligers van onder meer het Toon Hermanshuis gaan zij er een mooi weekend van maken tijdens de Samenloop voor Hoop.

‘We hebben op dit moment negentien eregasten en begeleiders, maar hopen op meer aanmeldingen’. vertellen de dames. ‘Alle drie zijn we helaas bekend met kanker, in ons gezin, directe familie of zelf. Voor ons dus reden genoeg om zitting te nemen in het bestuur van de commissie van Ceremonie en Eregasten.’

Eregasten zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad. Deze eregasten krijgen samen met hun partner of begeleider (vriend/kind/buurvrouw) tijdens deze dagen een speciaal programma aangeboden met verwenmomenten, gezamenlijke maaltijden, maar ook met bijzondere aandacht. Zij krijgen een speciale plek tijdens dit evenement. Want voor en door de eregasten is er een Samenloop voor Hoop.

‘De meeste mensen die kanker hebben of hebben gehad hoeven niet zo nodig in het middelpunt van de belangstelling te staan. Heel begrijpelijk. Maar de mensen die eerder eregast zijn geweest tijdens een Samenloop voor Hoop, hebben ervaren hoe waardevol deze bijeenkomsten zijn. Naast dat wij stilstaan bij hen die de ziekte niet hebben overwonnen, staat dit evenement vooral in het teken van hoop. Meeleven, doorleven en beleven.’ De eregasten worden daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ceremonies.

Drie ceremonies

Er zijn drie ceremonies: De openingsceremonie: onder warme aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden lopen onze eregasten de eerste ronde over het parcours. Zo laten we zien dat er hoop is en dat we er voor elkaar zijn.

De kaarsenceremonie: 's avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Met een speciale ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen.

De slotceremonie: na 24 uur wandelen loopt iedereen samen deze feestelijke laatste ronde. Aan het eind wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

Bent of kent u een eregast? Geeft u zich dan op via www.samen loophoogeveen.nl Ga naar help en doe mee. Hebt u vragen of wilt u met een van ons een persoonlijk gesprek mail dan naar ceremonie.samenoophgv@gmail.com