Veranderingen Bethesda: 'Niet leuk, maar we kunnen beter meebewegen'

Hoogeveen - ‘Met klagen over het verlies van wat geweest is, komen we niet verder. Laten we deze kans aangrijpen om de samenwerking met Treant een impuls te geven door hele goede werkafspraken te maken met de specialisten, die net als de huisartsen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de geleverde zorg.’

Dat zegt Ben Luten, huisarts in Hoogeveen, in reactie op alle ontwikkelingen rondom Bethesda en de ziekenhuiszorg in deze regio.

Verdrietig

Terugkijkend zegt hij: ‘Ons Ziekenhuis Bethesda is enkele jaren geleden gefuseerd met het ziekenhuis in Emmen. Sindsdien bestaat Bethesda niet meer als een zelfstandig ziekenhuis, maar is het Treant, locatie Bethesda. Wat volgde waren telkens kleine veranderingen. Dat was niet altijd makkelijk om te accepteren, maar het is nu eenmaal een gegeven. Ik ben nog steeds verdrietig dat we ‘ons ziekenhuis’, waar we als huisartsen zo’n goede samenwerking mee hadden, toch een beetje zijn verloren.’

Luten vervolgt: ‘Onze regering heeft in 2006 haar verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg overgedragen aan de marktwerking. Kortom: de wereld om ons heen verandert. Zo ook afgelopen jaar. Het bestuur van Treant was van plan meer functies van Bethesda over te hevelen naar elders, neem bijvoorbeeld de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde. De Drentse huisartsen zagen toen twee keuzes: óf de hakken in het zand blijven zetten en vanaf de zijlijn roepen, óf verantwoordelijkheid te nemen: aan tafel gaan zitten en er samen het beste van maken.’

De Drentse ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars zijn toen bijeen gekomen om zich over de toekomst van de zorg in Drenthe te buigen. Dat was het startsein voor het zogeheten kernteam, dat bestaat uit de Drentse huisartsen, Zilveren Kruis, Menzis, Treant, WZA en Ommelander Ziekenhuisgroep. Dit alles onder leiding van Gupta, een gerenommeerd onderzoeksbureau.

Luten: ‘Uitgangspunt is het behoud van zorg in onze provincie. Alle kernteamleden hebben toegezegd zich te houden aan de daar in gezamenlijkheid gemaakte afspraken, óók als die afspraken niet ideaal zijn voor de eigen organisatie. Inmiddels heeft dat kernteam een rapport gepubliceerd met daarin een raamplan voor de komende tien jaar, wat nu in werkgroepen verder wordt uitgewerkt.’

Uitkomst

‘Ben ik blij met de afspraken die zijn gemaakt? Nee, het doet me – als huisarts in Hoogeveen - pijn! Maar ik ben ervan overtuigd dat de gemaakte afspraken wél het maximaal haalbare zijn voor de inwoners van Drenthe. Mede door de inzet van de twee huisartsen uit het kernteam: Ron Wissink, huisarts in Zuidwolde, en Lamiek Westerhof, huisarts in Assen. Samen hebben zij voortdurend het belang van de patiënten voorop gezet. Ik stel voor dat we dit moment gebruiken om er het beste van te maken. Met klagen over het verlies van wat geweest is, komen we niet verder. Laten we deze kans aangrijpen om de samenwerking met Treant een impuls te geven door hele goede werkafspraken te maken met de specialisten, die net als de huisartsen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de geleverde zorg. Het gaat om de best mogelijke zorg voor al onze inwoners. Daaronder valt ook de samenwerking met de andere omliggende ziekenhuizen in Assen en Meppel. Als het ons lukt om dat gesprek met elkaar aan te gaan, kunnen we met een beetje goede wil van alle betrokken organisaties hele mooie afspraken maken. We willen immers allemaal zo goed mogelijke gezondheidszorg voor alle inwoners van Drenthe realiseren. Daar gaan we nu voor.’