Wethouder geeft startschot werk in het centrum

Hoogeveen - Wethouder Jan Steenbergen geeft vandaag het officiële startschot voor de renovatie van het stadscentrum. Het verbeterplan is erop gericht meer kwaliteit aan te brengen in de Hoofdstraat. De Hoofdstraat moet aantrekkelijker en gezelliger worden.

Al het werk is erop gericht ondernemers, omwonenden en bezoekers zo min mogelijk hinder te laten hebben. De winkels aan de oostzijde van de Hoofdstraat zijn als eerste aan de beurt; daarna volgt de westzijde. Als laatste volgen straatwerkzaamheden in de middenstrook, de doorvoerzone en de zuidzijde van het Kerkplein. Daarmee krijgt de aannemer van de spiegelvijver maximaal de tijd voor zijn onderdeel: het sluitstuk van deze fase. Er wordt een informatiepunt geopend aan de Hoofdstraat 150a. Woensdag van 16.00 tot 17.00 uur is daar een inloopspreekuur.

De gemeente richt een expositie in over wat er gaat gebeuren en hoe de Hoofdstraat er straks uit gaat zien. Deze expositie is tijdens openingstijden te zien bij !pet / Read Shop.