Organisatie Samenloop voor Hoop is blij met Nijstad als locatie

Hoogeveen - Samenloop voor Hoop Hoogeveen wordt op 5 en 6 juli gehouden op het terrein van strand Nijstad. Het was een hele zoektocht voor de organisatie om een geschikte locatie te vinden, maar de werkgroep is erg enthousiast over Nijstad.

Ruimte voor randprogramma

‘Het eerste idee was om de Samenloop voor Hoop Hoogeveen op de Hoofdstraat te laten plaatsvinden’, aldus bestuurslid Myrthe Strijker. ‘Maar door de renovatie van de Hoofdstraat viel die mogelijkheid al snel af. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met de atletiekbaan en Nijstad. Uiteindelijk is voor de laatste gekozen omdat daar meer mogelijkheden zijn ten aanzien van het randprogramma. Elk team kan niet alleen een tent plaatsen op het terrein, maar er is ook genoeg ruimte voor het oppakken en uitvoeren van ludieke activiteiten en acties door de teams.’

Na een locatiebezoek en een leuk gesprek met Henri Offerrein en Berry Beuker heeft de werkgroep de knoop doorgehakt en is er besloten om voor Nijstad te kiezen.

Aanmelden

De werkgroep gaat in de komende weken druk bezig met het programma. Nu de locatie bekend is, kan het terrein ingedeeld worden en kunnen er gericht partijen aangeschreven worden voor een bijdrage aan het programma. De organisatie hoopt dat er op 5 en 6 juli 75 teams meelopen en er hebben zich op dit moment al 14 teams aangemeld. Strijker: ‘Een mooie start en wij hopen dat in de komende weken nog veel meer teams zich aanmelden.’

Dit kan via de site: www.samen loopvoorhoop.nl/hoogeveen. Daarnaast is de organisatie altijd op zoek naar vrijwilligers.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: hoogeveen@samenloopvoorhoop.nl