Politieke vragen over Willeke Dost

Koekange - De fractie van Gemeentebelangen vraagt zich af of in de zoektocht naar oplossing van het mysterie rond Willeke Dost, alle middelen geoorloofd zijn om deze zaak op te lossen. Fractievoorzitter Petra Haanstra heeft hierover artikel 37-vragen ingediend bij het college van B en W.

‘In de media en via social media-kanalen is er momenteel veel aandacht voor de verdwijning van Willeke Dost en de acties om te komen tot een oplossing van deze zaak. De manier waarop leidt in Koekange tot onrust onder de inwoners. Mede oorzaak zijn de in toenemende mate heftige reacties tussen enerzijds mensen die een oplossing wensen via de “reguliere” weg en anderzijds die zoals het lijkt een” geforceerde” oplossing willen vinden. Daarbij worden buitenwettelijke acties niet geschuwd’, aldus Haanstra.

Ze merkt namens haar fractie op dat er op basis van het particuliere initiatief inmiddels een zoekactie heeft plaatsgevonden. ‘Helaas zonder het gewenste resultaat. Vervolgens wordt, ondanks een verbod van de politie, opgeroepen of men wil doorgaan met illegale zoekacties op het betreffende perceel in Koekange. Dit en de daarop volgende reacties via de diverse media zorgen voor verdeeldheid bij de inwoners’, wordt vastgesteld.

Omspitten

Haanstra wijst op het omspitten van de tuin van Ab Bruintjes in Koekange, een van de initiatiefnemers, in de nieuwjaarsnacht. ‘Hoe heeft het college gehandeld om deze situatie niet verder uit de hand te laten lopen?’ Verder vraagt GB zich af welke stappen zijn of worden genomen op het bericht van een van initiatiefnemer Jan Huzen uit Emmen dat hij, ondanks het verbod, toch mensen oproept via Facebook om mee te helpen bij een volgende (illegale) zoekactie. Ook wordt aan de burgemeester gevraagd wat zijn standpunt is – Roger de Groot is de portefeuillehouder - met betrekking tot de ontstane situatie in Koekange. Tenslotte krijgt De Groot de vraag of hij bereid is om in zijn rol als burgervader hierover het gesprek met inwoners en/of de dorpsbelangenvereniging aan te gaan. Gemeentebelangen wil graag van de eerste burger horen of hij bereid is om namens de gemeente De Wolden publiekelijk uit te spreken dat er ook in deze kwestie grenzen zijn aan het toelaatbare.