Politie doet geen nieuw onderzoek naar Willeke Dost op terrein in Koekange

Koekange - De politie heeft met het Openbaar Ministerie besloten om geen nader onderzoek te doen op het perceel aan de Koekanger Dwarsdijk naar Willeke Dost.

In november 2018 hield de politie er een uitgebreide zoekactie. Dit was op basis van informatie van enkele tipgevers. In hun aanwezigheid en in aanwezigheid van experts van het Nederlands Forensisch Instituut is een locatie afgegraven. Deze graafactie leverde niets op. Er werden in de grond geen verstoringen gevonden. Dat houdt in dat er nooit eerder is gegraven.

In 2010 is op een ander deel van dit perceel aan de Koekanger Dwarsdijk gegraven. In beide gevallen zijn er geen aanwijzingen gevonden die mogelijk verband houden met de verdwijning van Willeke.

Willeke Dost verdween in 1992. Zowel in de media als in de omgeving van Koekange is deze zaak veel onderwerp van gesprek. Voor de nabestaanden is het van groot belang om te weten wat er met Willeke is gebeurd. Ook de politie wil dat ze gevonden wordt.

Particuliere zoekactie

Ook is er particulier gezocht naar Willeke Dost. Eind december 2018 heeft de eigenaar van het perceel eenmalig toestemming gegeven aan een aantal burgers om opnieuw op het perceel nader onderzoek te doen. Daarbij zijn op initiatief van Ab Bruintjes en Jan Huzen honden ingezet en zijn op enkele locaties grondradarbeelden gemaakt. Deze gegevens zijn overgedragen aan de politie.

 

Het coldcaseteam heeft deze informatie de afgelopen weken onderzocht en beoordeeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise van een archeoloog en een grondradarspecialist. Uit analyse van de informatie blijkt dat er verstoringen zijn aangetroffen op verschillende plaatsen op het perceel. De specialisten vinden deze verstoringen echter niet bijzonder. Soortgelijke verstoringen komen namelijk op ieder boerenerf voor.

Mede door deze bevindingen, en omdat er geen nieuwe informatie is binnengekomen heeft de politie besloten geen nader onderzoek te doen op het terrein.

Doofpot is ‘zinloos’

De politie noemt deze opmerkingen op social media waarin de zaak rondom Willeke Dost als ‘doofpot’ wordt aangemerkt ‘zinloos’ en ‘onterecht’.

‘De politie wil, net als iedereen, dat Willeke gevonden wordt. Iedere tip is welkom en wordt door het coldcaseteam beoordeeld. In het laatste, particuliere, geval heeft de politie meerdere keren contact gehad met de initiatiefnemer van de zoeking. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zijn de betrokkenen op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek.’ De politie roept mensen die informatie hebben op om dit aan de politie door te geven.

Nieuwe graafacties onrechtmatig

Als het aan Jan Huzen ligt vindt er binnen een aantal dagen een snelle graafactie met een grote mobiele kraan plaats naar het eventuele lichaam van Willeke Dost. Dat maakte Jan Huzen dit weekend bekend op Facebook.

 

Er wordt met behulp van een klein aantal mensen gegraven op een locatie achter de boerderij van de familie Mulders aan de Koekangerdwarsdijk, waar speurhonden van Signi onlangs een verdachte locatie hebben aangetroffen.

De politie meldt dat er geen toestemming is voor onbevoegden om op het perceel te komen. ‘Het betreden van het terrein is strafbaar en dit betekent dat de politie hiertegen gaat optreden. Alle komende acties zijn op het terrein, zonder tussenkomst van politie en Openbaar Ministerie, door particulieren onrechtmatig.’