IJzige stilte rond ijsbaan houdt aan

Hoogeveen - De ijsverenigingen maken zich op voor een vorstperiode. Ondertussen is het rond de kunstijsbaan Hoogeveen, ijzig stil. En dat gaat nog wel even duren. Op zijn vroegst wordt in april duidelijk of de kunstijsbaan er daadwerkelijk gaat komen. Voor die tijd moet de kiezer eerst naar de stembus.

Geduld is een schone zaak. Dit mantra hanteert het gemeentebestuur momenteel ook met de kunstijsbaan. Het college van burgemeester en wethouders is ervan overtuigd dat men met de combinatie van kunstijsbaan en zwembad goud in handen heeft. Alleen de financiering van het project is nog een probleem. De provincie heeft als voorwaarde voor een subsidie van 5 miljoen euro gesteld dat de ijsbaan eind dit jaar klaar moet zijn. Een half jaar geleden was het voor iedereen duidelijk dat deze deadline niet gehaald gaat worden. Het provinciebestuur heeft altijd gesteld dat de deadline ook de deadline is.

Nul op het rekest

Het Hoogeveense gemeentebestuur opereert in dit geval handig, want wat is hoeft niet zo te blijven. Wanneer er nu formeel uitstel van de deadline wordt gevraagd, is de kans groot dat het nul op het rekest krijgt.

Op 20 maart verandert alles. Dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het politieke landschap in Drenthe krijgt dan een ander aanzien en er komt een nieuw provinciebestuur.

Dit kan wel eens het juiste moment zijn om een verzoek tot uitstel in te dienen. Rond deze tijd belandt de aanbesteding van de ijsbaan ook in de laatste fase. De gemeente wil dan met slechts een bouwer verder praten over de invulling van de plannen. Op dat moment kan waarschijnlijk al antwoord worden gegeven op veel vragen die nu nog leven. Wat gaan de bouwkosten worden? Wat wordt de beheersvorm? Kortom het plan wordt dan echt concreet?

Deadline is deadline is nu het mantra

De vraag voor de komende twee maanden is wat de provinciale politiek gaat doen. Deadline is deadline is nu het mantra. In de verkiezingsprogramma’s wordt weinig aandacht aan sport besteed. Over de toekomst van de ijsbaanplannen blijft men angstvallig stil. Het wordt afwachten of de lijsttrekkers concreet worden wanneer hen gevraagd zal worden naar de ijsbaan tijdens een van de komende verkieizingsdebatten. Want dat die vraag gesteld gaat worden lijkt zeker.

Een ding wat in bijna alle verkiezingsprogramma’s terugkomt is de steun voor breedtesport. Na de verkiezingen ligt er een concreetplan voor zo’n voorziening. Gaat de provincie dan nee zeggen tegen dit plan? Dat is de vraag. Dat is zeer de vraag.