Ministerie belooft extra maatregelen voor aso-azc in Hoogeveen

Hoogeveen - Strengere begeleiding, snelrecht en wekelijkse gedragsbeoordelingen van aso-asielzoekers. Dat zijn de maatregelen die staatssecretaris Mark Harbers burgemeester Karel Loohuis heeft toegezegd voor de EBTL (Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie) in Hoogeveen.

Burgemeester Loohuis was maandag op bezoek bij de staatssecretaris in Den Haag om te praten over de problemen die eind vorig jaar zijn ontstaan met asielzoekers die verblijven op de EBTL-afdeling van het azc Hoogeveen. EBTL was aanvankelijk bedoeld voor asielzoekers die problemen veroorzaakten binnen het azc, maar daar kwamen ook zwaardere gevallen bij. Bovendien bleken de begeleiding en de strikte regels die aanvankelijk door het rijk beloofd waren, juridisch niet toegestaan. Dat kregen bewoners van de EBTL in de gaten.

Enkelen van hen zorgden voor veel overlast in winkelcentrum De Weide. Daarbij ging het met name om bedreigingen en winkeldiefstallen. De gemeente huurde, voor rekening van het ministerie, extra beveiliging in. Een lapmiddel. Iets wat staatssecretaris Harbers beaamde.

Bewaking winkelcentrum

Om de problemen structureel op te lossen worden nu nieuwe maatregelen getroffen. Tot deze rond zijn, blijft er buiten het azc bewaking in bijvoorbeeld het winkelcentrum. Ministerie heeft begrip voor Hoogeveense problemen met uit de ban springende aso-asielzoekers. Loohuis: ‘Veelal komen ze uit veilige landen uit Noord-Afrika, de etters zijn meestal mannen, maar hebben wel recht op een procedure. Dat van die postzegel erop en terugsturen klinkt mooi, maar zo werkt het niet.’

Drie interne maatregelen

Staatssecretaris Harbers wil nu echt actie ondernemen. Afgesproken is dat binnen het acz drie maatregelen worden genomen. Als eerste wordt het niveau van de begeleiding op de EBTL-afdeling opgeschroefd. ‘Deze mensen hebben een strengere hand nodig, dus meer personeel met een DJI-achtergrond (gevangenisbewakers - red).’

Bovendien wordt elke bewoner van deze afdeling wekelijks onder de loep genomen. Misdragingen én goed gedrag worden in kaart gebracht en krijgen consequenties. De staatssecretaris wil aparte straffen gaan invoeren voor overtredingen die deze groep ‘vluchtelingen’ begaat. Nu is dat een geldstraf maar in de toekomst moeten daar strafrechtelijke maatregelen voor komen. Loohuis: ‘Het is zoeken naar de grenzen binnen het juridisch apparaat. Want door de Rechten van de Mens zitten daar grenzen aan.’

Snelrecht

Tot slot wordt snelrecht ingezet voor EBTL’ers die strafrechtelijk iets misdaan hebben. ‘Nu kan het wel 3 tot 4 maanden duren voordat zij voor de rechter komen. Vaak zijn deze personen tegen die tijd al met onbekende bestemming vertrokken.’ Snelrecht betekent dat de overtreder voor een bewijsbaar strafrechtelijk feit dezelfde dag of de volgende wordt voorgeleid aan justitie.

Proef loopt tot volgend jaar

Al met al is Loohuis tevreden over het gesprek en de beloofde maatregelen. ‘De EBTL is nog altijd een proef die tot volgend jaar duurt. Lang zal de staatssecretaris niet willen wachten met de maatregelen, want deze zomer staat er een tussenevaluatie gepland met de Tweede Kamer over de EBTL.’


Gerelateerd nieuws