Subsidie voor uniek waterstofproject in Hoogeveen

Hoogeveen - Het Rijk heeft ruim 400.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het project ‘Waterstofwijk Hoogeveen’.

Het is volgens de betrokken partijen een unieke pilot in Nederland waarbij tachtig nieuwwoningen op de locatie Nijstad-Oost, waarvan de bouw begin 2020 start, via duurzame waterstof worden verwarmd. Aansluitend wordt het project uitgebreid naar de naastgelegen wijk Erflanden, waarbij de intentie is om eveneens bestaande cv-ketels op waterstof aan te sluiten.

De subsidieregeling is onderdeel van de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks wordt 100 miljoen euro beschikbaar gesteld aan projecten en onderzoek op het gebied van het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Samen onderzoek

Diverse bedrijven, waaronder Stork, Gasunie, N-TRA (onderdeel van Rendo) en de NAM, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe en de gemeente werken nauw samen in het waterstofproject. Zij doen al sinds eind 2017 onderzoek om een technologie te ontwikkelen om de warmtevoorziening van de nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost (naast de NAM-locatie Ten Arlo) te laten werken op waterstof. De woningen worden voorzien van een waterstof cv-ketel. Hiermee is in Nederland reeds een proef gedaan op Ameland. In 2020 wordt de ketel officieel op de markt gebracht.

Aanpassing cv-ketels

Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar het aansluiten van al bestaande cv-ketels op waterstof. Eerst in Erflanden, later mogelijk in de rest van Hoogeveen. De verwachting is dat deze bestaande ketels (deels) op waterstof kunnen worden aangesloten zonder dat hiervoor een grote extra investering hoeft te worden gedaan. Op hoofdlijnen kan de bestaande infrastructuur worden gebruikt. ‘Het transport van waterstof kan door het bestaande gasnetwerk’, aldus deskundigen gistermiddag tijdens een presentatie in het raadhuis. De onderdelen voor aanpassing van bestaande cv-ketels zijn nog niet op de markt, maar daar wordt ook aan gewerkt.

Om duurzame waterstof op te wekken zijn zonnepanelen of windenergie nodig. De bedoeling is de waterstof lokaal in Hoogeveen te gaan produceren. Waar precies is nog niet bekend. Wethouder Erik Giethoorn: ‘De NAM-locatie zou een plek kunnen zijn voor het elektrolyse-apparaat.’ Bij elektrolyse wordt elektriciteit door water gevoerd, waardoor waterstof als gas vrijkomt.

Drie projecten in de wereld

Het project in Hoogeveen wordt uniek in Nederland genoemd. ‘Het is zelfs een van de slechts drie projecten ter wereld op dit gebied. De andere projecten zijn in Leeds in Engeland en Tokio in Japan. De revolutie begint in Hoogeveen’, glunderde de wethouder. De betrokken partijen roemen de betekenis van het project voor Nederland. De blauwdruk voor technologie die in Hoogeveen verkregen wordt, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in het land als het gaat om aardgasloos bouwen, stellen de initiatiefnemers.

Willen overschakelen

De betrokkenen geven aan het vooral spannend te vinden of de inwoners open staan voor waterstof. ‘De mensen moeten willen overschakelen. Wij verwachten wel dat juist de pioniers voor deze nieuwe wijk zullen gaan kiezen.’ In het plan, direct tegen de NAM-locatie aan, wordt tevens een educatief centrum gerealiseerd.

Niet vergelijken met aardgas

Een belangrijke vraag is ook hoe betaalbaar waterstof wordt. Op dit moment liggen de kosten ervoor nog hoger dan voor aardgas. Onbekend is echter hoeveel hoger. De verwachting is dat de kosten op termijn zullen verminderen. De initiatiefnemers zijn het erover eens: ‘De vergelijking met gas moet eigenlijk niet meer worden gemaakt worden. De wijken in Hoogeveen moeten CO2-neutraal worden. Dan moet alles op een rijtje worden gezet. Waterstof is daarbij een goede oplossing.’