‘Regenboogbeleid komt in Hoogeveen niet uit de verf’

Hoogeveen - Op veel plaatsen in Drenthe wapperde dinsdag de Regenboogvlag als antwoord op de anti-homo Nashville-verklaring. Niet in Hoogeveen. Raadsleden Catharina van Hien (GroenLinks) en Marin Rutgers (D66) vinden dat jammer. Van Hien en Rutgers vinden dat het Regenboogbeleid sowieso niet uit de verf komt in Hoogeveen. Samen met raadsleden van VVD, SP en PvdA houden zij op woensdag 23 januari een rondetafelgesprek met de LHBTI-gemeenschap in Hoogeveen.

‘Hoogeveen is wel Regenbooggemeente, maar daar wordt niet echt invulling aan gegeven’, vertelt Rutgers. ‘Dat vinden wij jammer. Volgens ons is beleid hard nodig. Dat kunnen wij wel vinden, maar we horen graag van de groep zelf waar behoefte aan bestaat en wat er ontbreekt in Hoogeveen. Dan kunnen wij met die informatie zelf een raadsvoorstel maken met passend beleid.’ De raadsleden denken dat er in Hoogeveen nog veel te doen is op het gebied van de emancipatie van LHBTI’ers. Van Hien: ‘Homoseksuele mannen gaan liever ergens anders uit omdat ze zich in Hoogeveen niet veilig voelen. Dat klopt natuurlijk niet. Ook kunnen jongens en meisjes die uit de kast willen komen nergens naartoe wanneer ze over de worsteling met hun gevoelens willen praten.’

Theatervoorstelling

Van Hien en Rutgers waren tijdens de Regenboogweek in oktober te gast bij een theatervoorstelling waar mensen hun verhaal over hun ‘coming-out’ vertelden, waarna dat verhaal door een theatergezelschap werd nagespeeld. Rutgers: ‘Die voorstelling gaf al aan dat er behoefte is aan beleid. Na afloop hebben we nagepraat met de aanwezigen. Dan hoor je ook veel. Er is niks in Hoogeveen voor deze groep, behalve symboolpolitiek. Daar moet verandering in komen. De gemeente en de politiek moeten daar een voortrekkersrol in spelen.’

Drie jaar geleden nam de gemeenteraad unaniem een voorstel aan waarmee Hoogeveen Regenbooggemeente werd. Verder dan dat de Regenboogvlag soms wappert op het gemeentehuis is het echter nooit gekomen. Het college liet bij monde van burgemeester Karel Loohuis weten dat de gemeente geen voorstander van specifiek doelgroepenbeleid is. Bovendien vindt hij dat je op dit gebied gewoon moet handelen en het goede voorbeeld moet geven.

Rutgers: ‘De motie van Hoogeveen Regenbooggemeente geeft ook aan dat er specifiek beleid moet komen. Daar is geen gehoor aan gegeven. Dat vinden wij jammer. Daarom hebben wij voor de zomer al een werkgroep geformeerd die aandacht voor dit onderwerp wil blijven vragen en nu de inloopavond houdt.’ Met wij bedoelt Rutgers de oppositiepartijen GroenLinks, D66, VVD, SP en PvdA. De coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie zijn wel aanwezig bij het rondetafelgesprek, maar hebben ervoor gekozen om de bijeenkomst niet mede te organiseren. De SGP heeft tot nu toe de uitnodiging niet geaccepteerd. Rutgers en Van Hien hopen dat burgemeester Loohuis eveneens aanwezig is. Rutgers: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Loohuis dit ook een belangrijk onderwerp vindt, maar er moet nu echt actie op dit thema worden ondernomen.’ Belangenorganisatie COC is in ieder geval wel aanwezig bij de bijeenkomst. Van Hien: ‘Daar zijn we blij mee. Het COC kan een belangrijke rol spelen bij het beleid in Hoogeveen. Het is lang geleden dat het COC iets in Hoogeveen heeft gedaan. Dat is misschien ook niet zo gek, wanneer je dingen organiseert en daar komen nauwelijks mensen op af, houdt het ook op, maar we moeten wel echt wat doen.’

Laagdrempelig

De rondetafelsessie wordt op woensdag 23 januari gehouden in de vide van Het Postkantoor. Het begint om 19.30 uur. Rutgers: ‘Het moet vooral laagdrempelig worden. Mensen moeten hier hun verhaal kwijt kunnen. Er zijn een paar vragen die wij op tafel leggen. Wat verwacht men van de politiek? Wat mist men in Hoogeveen? Wat moet er volgens hen gebeuren? Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig. Dan weten wij een beetje hoeveel mensen er komen. We hebben een evenement op Facebook aangemaakt, maar men kan ons ook rechtstreeks benaderen.’

Van Hien hoopt dat de homohaat een beetje de wereld uit geholpen kan worden door deze bijeenkomst. ‘Ik heb ook mensen uit de LHBTI-gemeenschap in mijn vriendenkring. Bij hen komt zo’n Nashville-verklaring hard aan. Ze ervaren het als een klap in hun gezicht. Alsof je er niet mag zijn. Daar moet een eind aankomen.’