Crisisopvang in Spoedpoli GGZ Drenthe voor verwarde mensen wordt verlengd

Assen - De spoedpoli van GGZ Drenthe voor verwarde mensen die acuut hulp nodig hebben, wordt verlengd tot en met 31 maart van dit jaar. Dat laten B en W in Assen weten.

De spoedpoli is sinds maart 2017 in gebruik en biedt crisisopvang voor personen uit heel Drenthe bij wie sprake is of lijkt te zijn van acute psychiatrische problematiek. GGZ Drenthe volgde daarmee in samenspraak met de Drentse gemeenten het advies op van het landelijk schakelteam ‘aanpak personen met verward gedrag’.

Gevaar

Door acute problemen vormen personen met verward gedrag mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Of ze zijn ernstig ontremd, verward of emotioneel ontregeld, waardoor anderen overlast ervaren en de huisarts, ambulance of de politie inschakelen.

Met name de politie luidde enkele jaren geleden de noodklok, omdat de aanhouding en opvang van dergelijke personen met verward gedrag niet tot de kerntaken behoren van de politie, maar wel veel tijd en capaciteit opslokten van agenten.

Noodzakelijk

De spoedpoli was noodzakelijk in Drenthe. Sinds 2011 steeg het aantal meldingen van verwarde personen op straat flink. In 2016 kreeg de Drentse politie 2320 keer een melding binnen over een verward persoon. Assen was koploper met 714 meldingen. Het was weliswaar een daling ten opzichte van 2015 (777 meldingen), maar altijd nog erg veel.

De kosten voor de verlenging van de spoedpoli worden verdeeld. 60 procent van de kosten zijn voor rekening van Zilveren Kruis en 40 procent komt uit de kas van de 12 Drentse gemeenten. Die 12 gemeenten verdelen die 40 procent weer onderling op basis van het aantal inwoners.