Resultaten onderzoek effecten brand Attero Wijster: schadelijke stof dioxine geconstateerd

Wijster – Er is een verhoogde waarde van de schadelijke stof dioxine waargenomen tijdens het onderzoek naar de brand die afgelopen zaterdag woedde in een loods bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster.

Dat meldt de Veiligheidsregio Drenthe vrijdag. Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar de effecten van de brand. In de loods lag een grote hoeveelheid plastic.

Nu blijkt er dus sprake te zijn van een verhoogde waarde van dioxine. Inwoners in het getroffen gebied hebben, aldus de VR Drenthe, vrijdagochtend een brief ontvangen omdat in hun woonomgeving een vergrote kans is op blootstelling aan deze stof.

Spelende kinderen

VR Drenthe: ‘Tijdens de brand was er geen sprake van een acuut gezondheidsrisico, mede omdat de brandweer het advies gaf uit de rook te blijven. Voor de effecten op langere termijn deed het RIVM onderzoek. Er is geen verhoogd risico voor buiten spelende kinderen, omdat de opname vooral plaatsvindt via voeding. We worden namelijk dagelijks blootgesteld aan dioxines, door het eten van vlees, vette vis, zuivel en eieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of de normen niet worden overschreden.’

Omdat er nu kans is op verhoogde blootstelling aan dioxine in het woongebied, raadt de VR Drenthe bewoners aan het volgende te doen.

-      Houd hobbykippen binnen.

-      Eet voorlopig geen eieren (meer) van hobbykippen die buiten lopen.

-      Eet alleen gewassen uit de tuin die men kan schillen of die uit de kas komen.

Zichtbaar roet (bijvoorbeeld op tuinmeubilair) kan men verwijderen met water en zeep.

Wat de landbouw- en veebedrijven betreft moet voorkomen worden dat vee wordt blootgesteld aan dioxine. De VR Drenthe geeft boeren binnen het getroffen gebied het advies vee te laten stoppen met begrazing in dit gebied. ‘Het gras en de gewassen zijn niet geschikt voor veevoer.’ Ook kippen kunnen beter binnen worden gehouden.

Voor meer informatie: https://www.vrd.nl/home.html