Meester Roelof zit 40 jaar in het onderwijs

Nieuwlande - Meester Roelof Schonewille van basisschool De Hoeksteen in Nieuwlande zat woensdag 40 jaar in het onderwijs. Bijna al die tijd heeft hij op basisschool De Hoeksteen gewerkt. In 1980 kwam hij daar werken. Veel inwoners van Nieuwlande hebben dan ook bij hem in de klas gezeten.

Meester Roelof werd met een oldtimer van huis op gehaald. Bij het plaatsnaambord Nieuwlande stonden leerlingen van groep 7/8 hem, verkleed en met toeters, bellen en pannendeksels, op te wachten. De stoet ging dwars door het dorp, waarbij steeds weer een groep zich aansloot. Op deze wijze kwam hij aan bij De Hoeksteen, waar hij werd ontvangen. Daar kreeg hij een corsage opgespeld en werd hij toegezongen door de leerlingen en het personeel van de basisschool. Voor alle kinderen was er gebak en limonade en was er een voorstelling.

’s Middags was er een receptie. Veel oud-leerlingen, oud-collega’s en bekenden waren aanwezig om hem de hand te schudden.

Al met al was het een zeer geslaagd jubileumfeest.