Wildlands schrijft in 2019 nog geen zwarte cijfers

Emmen – Wildlands streeft er naar om het geleden verlies van afgelopen jaar (acht miljoen euro) in 2019 met de helft te kunnen terugschroeven naar een bedrag van rond de vier miljoen euro.

Dat liet interim-directeur Erik van Engelen donderdagochtend weten tijdens een persgesprek.

Vooral door teruglopende bezoekersaantallen liep het park in 2018 een fors verlies van maar liefst acht miljoen euro op. Voor de exploitatie was het noodzakelijk dat er 1,2 miljoen de kassa passeerden, maar dat werd bij lange na niet gehaald. In november meende Van Engelen dat het park afstevende op een totaal van ongeveer 840.000 man. De teller bleef uiteindelijk hangen bij 855.000, dus iets boven verwachting, stelt de directeur tevreden vast. Dat was vooral te danken aan Wildnights, die rond de kerstdagen maar liefst 36.000 bezoekers trok. Voor 2019 mikt Wildlands op 940.000 bezoekers en wil met kostenbesparingen en het aantrekken van meer publiek in de daaropvolgende jaren weer snel in de zwarte cijfers belanden. De prijzen zijn verlaagd, het park wordt aantrekkelijker gemaakt en helaas vielen er ook tien ontslagen te betreuren.

Vertrek WMD: ‘Een reëel scenario’

Uiteraard heeft het park nog een lange weg te gaan om weer uit het rood te komen. Wildlands voert momenteel ‘constructieve gesprekken’ met hun financiers: de gemeente, de Rabobank, VolkerWessels en de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Van die laatste is bekend dat zij zich meer willen concentreren op hun kerntaak: het leveren van schoon drinkwater. De banden met het park zouden daarom kunnen worden doorgesneden. Volgens Van Engelen houdt het park rekening met het mogelijke vertrekt van de WMD. Hij noemt het ‘een reëel scenario’. Meer kan hij er nog niet over kwijt, in maart moet er meer duidelijk worden over hoe de financiers en Wildlands straks samen verder gaan. Over de verhoudingen met de andere partijen kan Van Engelen weinig zeggen vanwege de lopende gesprekken. Het park is vooralsnog niet op zoek naar andere of extra financiers.

Tien man ontslagen

De meest pijnlijke beslissing die moest worden genomen, waren uiteraard de gedwongen ontslagen. Deze week kregen tien van de 160 vaste medewerkers te horen dat zij niet bij het park kunnen blijven. Ze worden begeleid naar ander werk. ‘Een trieste zaak voor de mensen die het aangaat’, aldus marketingmanager Hans Poppelaars. ‘Vooral omdat deze mensen zich zo betrokken hebben getoond bij het reilen en zeilen van Wildlands.’ Het gaat om mensen uit alle lagen binnen de organisatie, laat hij weten.

Meer dieren

Voor het maken van de noodzakelijke stappen vooruit en het vergroten van de aantrekkingskracht van Wildlands, moeten er meer dieren komen en tegelijkertijd hun zichtbaarheid worden vergroot. Van Engelen verzekert dat dit gaat gebeuren maar kan nog niets zeggen om welke dieren het gaat en wanneer ze te zien zijn.

IJsberen verhuizen tijdelijk

De doorbraak en verbeterde looproute tussen de themawerelden Nortica, Serenga en het Kompasplein staat gepland voor het hoogseizoen aan, waarschijnlijk zo rond mei. ‘De nieuwe routing loopt door het ijsberenverblijf, dus die dieren zullen dan tijdelijk enkele weken moeten worden ondergebracht in een andere dierentuin’, aldus Van Engelen. In welke vorm deze nieuwe weg gaat krijgen, is nog niet bekend. ‘Wellicht doen we dat met een brug of een glazen wand. We bekijken wat mogelijk is.’

Prijzen abonnementen omlaag

De entreeprijzen zijn inmiddels al verlaagd van 30 euro naar 27,50 euro aan de kassa (online van 27,50 naar 22,50). De abonnementsprijzen zijn volgens Poppelaars ook naar beneden toe bijgesteld. Een volwassene betaalt niet langer 75 maar 62,50, een daling van ruim 15 procent. Voor kinderen geldt nu een bedrag van 38,50 voor een jaartje dierentuin. Volgens de marketingmanager zitten de abonnementen in de lift; het aantal ligt momenteel boven de 30.000. Het dieptepunt werd vorig jaar bereikt met ongeveer 25.000.

Volgens Poppelaars hebben vele dierenparken hun prijzen omhoog moeten gooien vanwege de verhoging van de btw van zes naar negen procent. ‘We behoren in ieder geval niet meer tot de duurste dierentuinen in Nederland’, aldus Poppelaars. Prijsverhogingen voor merchandise of eten en drinken blijven uit.

Schrappen parkentertainment

Eerder deze week werd ook bekend dat een groot deel van het parkentertainment is geschrapt (zie link). Bekende figuren zoals Edi Azizi, Matti Charcot en parkmascottes Neila en Babu keren niet meer terug. Volgens Poppelaars zijn de huidige verhaallijnen van de diverse themawerelden en bijbehorende karakters te verwarrend. ‘We merken dat het mensen moeite kost om mensen mee te krijgen. Stoppen met het entertainmentaanbod doen we niet, wel gaan we het een en ander herijken.’

Tweestryd weer volledig in bedrijf

Wie bang is dat de achtbaan Tweestryd uit het park gaat verdwijnen: die angst is ongegrond. De achtbaan is momenteel op halve kracht in bedrijf. De helft van de dubbele achtbaan is sinds dit najaar gesloten. ‘Niet uit kostenoverwegingen, maar vanwege het lage aantal bezoekers in het laagseizoen’, aldus Van Engelen. Vanaf dit voorjaar gaat de tweede baan ook weer gewoon open.

Nieuwe attracties sluit Van Engelen ook niet uit, mits ze maar iets toevoegen aan de dierenbeleving.

Kinderraad

De in het leven geroepen Kinderraad moet de directie gaan adviseren; tien kinderen maken daar deel van uit. De Kinderraad van Wildlands brainstormt vier keer per jaar met de directie over ontwikkelingen in en rondom het park. Ze moeten actief meedenken over verschillende thema’s, zoals het toevoegen van nieuwe dier(soort)en, het aanbod voor schoolreisjes en het verder uitbreiden van speelgelegenheden. In december mochten kinderen ook al adviezen uitdelen. Het verzoek om roggen in het park en het verbeteren van het zicht op de dieren voor kleine kinderen waren twee adviezen die er voor Van Engelen uitsprongen. ‘Sommigen kunnen niet over de muurtjes rondom de dierenverblijven kijken. Misschien kunnen we iets doen met verhogingen of een periscoop of iets dergelijks.’

Waardering

Van Engelen heeft vertrouwen in de uitgezette koers en de gemaakte beslissingen. ‘We zitten goed op het door ons uitgestippelde schema en we laten ons niet afleiden door wat er zoal over ons geroepen wordt.’ Wildlands ziet ook een stijging in de waardering onder het publiek. Ze bekeken en vergelijken de cijfers op beoordelingssites Zoover, Tripadvisor, Facebook en Google en namen een stijging waar. ‘De eerste vier maanden stonden we gemiddeld een 6, de laatste zeven, acht maanden ging dat omhoog naar een 8,1.’ Van Engelen denkt dat de voortdurende verbeteringen die het park onderneemt daar mede de oorzaak van zijn.