Nieuwe politiechef wil dicht bij de burger staan

Assen - De nieuwe teamchef van de basiseenheid van de politie in Zuidwest-Drenthe komt met twee handen vol koffiebekertjes het krappe kantoor binnen op de 11e verdieping van de politietoren in Assen. Aan de vergadertafel zitten vier journalisten en twee medewerkers van de afdeling communicatie van de politie Noord-Nederland. De nieuwbakken teamchef neemt plaats.

Achter hem wordt het uitzicht op de stad Assen ontnomen door een grauwe wolkenlucht. Het gesprek tussen pers en politie heeft onder andere als doel om kennis te maken met de nieuwe man die de politie in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe onder zijn hoede heeft.

Zijn naam is Sander Groenewoud. Sinds 1 december is de in Friesland geboren en woonachtige politieman de leidinggevende over een team van ruim 150 Drentse agenten. Met zijn 31 jaren is hij een van de jongste teamchefs van het land.

Groenewoud was voor zijn aantreden 12 jaar werkzaam bij de politie in Leeuwarden. Daar hield hij zich de laatste periode bezig de politietaken rondom grote evenementen, zoals de luchtmachtdagen en The Passion.

Sinds januari 2018 is hij werkzaam in Drenthe, waar hij meestal te vinden is in het politiebureau in Hoogeveen. Naast dat bureau bezoekt hij met enige regelmaat het bureau in Meppel en de politiepost in Beilen. In de regio Zuidwest-Drenthe zijn dat nog de enige kantoren van de politie. En dat past helemaal bij de filosofie van de organisatie zoals Groenewoud die voor ogen heeft: minder werken op kantoor en meer op locatie en dichter bij de mensen.

‘In Hoogeveen hadden we onlangs een soort pop-up bureau in een supermarkt. Maar je kunt ook denken aan een tijdelijke werkplek in een buurthuis, een woning of gewoon op straat’, zegt Groenewoud. ‘We willen een stap maken naar mobiel- en gebiedsgericht werken.’

Social media

Niet alleen de politie maar ook de burger wordt steeds digitaler. Er kan digitaal aangifte worden gedaan en via social media weten de burgers de politie steeds beter te vinden. De organisatie past zich daarop aan en heeft ingezet op webcare. Met name tussen 14.00 uur en 23.00 uur is het politie-apparaaat operationeel op onder andere Facebook.

‘De kracht van deze innovatie ligt in het snel informeren van de burger en het vlot reageren. Daarnaast zien we dat het goed is voor de meldingsbereidheid.’ De teamchef stimuleert daarom het gebruik van Twitter en Facebook door wijkagenten en lokale teams. ‘De politie kan sneller anticiperen op tips en beter uitleg geven over haar werkwijze’, schetst hij de voordelen van webcare.

Ondermijning van de samenleving

Door meer naar de burger te luisteren wordt zowel aan preventie- als aan de repressiekant van het politievak een impuls gegeven. ‘We leggen de komende tijd meer nadruk op aanpak van ondermijning door crimineel gedrag. Om dat te kunnen doen heeft de politie tips nodig, bijvoorbeeld over hennepkwekerijen of dumping van drugsafval.’

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen.

Zware ongevallen

Een andere prioriteit van de nog jonge teamchef is de handhaving in het verkeer. ‘De infrastuctuur in Zuidwest-Drenthe is complex. Deels stedelijk, met snelwegen en deels landelijk. Er gebeuren te veel zware aanrijdingen. Daarom gaan we meer toezien op het rijgedrag, zoals het gebruik van de mobiele telefoon en de snelheid.’

De burger zal in de nabij toekomst niet alleen vaker agenten in het verkeer zien maar ook tijdens de beroepsvaardigheidstrainingen. ‘Voorheen vonden trainingen vaak in beslotenheid plaats maar nu gaan we ook op straat meer oefenen met bijvoorbeeld groepsaanhoudingen.’ Dergelijke trainingen zullen dan plaatsvinden in het uitgaansgebied van bijvoorbeeld Hoogeveen of Meppel.

‘We willen een lerend team zijn’, verklaart Sander Groenewoud. ‘Het team is redelijk divers’, stelt hij. ‘Zowel qua leeftijd, man-vrouwverhouding als qua etniciteit is het representatief voor het werkgebied. Maar we hebben wel feedback van de bevolking nodig om nóg beter aan te sluiten bij de samenleving’, besluit hij. ‘Webcare en decentraler werken kunnen daarbij helpen.’