Poëtische Kopperprent voor schout De Wolden

Echten - En weer is in het Boekbindcentrum De Hummelhoeve een nieuwe Kopperprent gepresenteerd. Maandagmiddag was het de beurt aan schrijver Gerard Nijenhuis die zijn gedicht, dat op de nieuwste prent is gedrukt, voordroeg aan de vele aanwezigen.

Geheel volgens de traditie werd de eerste prent aangeboden aan de schout van de gemeente De Wolden, burgemeester Roger de Groot. Het was maandag Koppermaandag, in de grafische wereld traditioneel het begin van het nieuwe grafische jaar, zoals dat vroeger voor veel andere gilden ook gold. In De Hummelhoeve wordt de traditie voortgezet door Matje Hummel, die ook dit keer weer de stralende gastvrouw was.

Boekbindcentrum De Hummelhoeve is opgericht door wijlen Bert Hummel en is gevestigd in een oud pand in de rij van het Huus met de Belle en het Kinderwagenmuseum. Het Boekbindcentrum wordt door vrijwilligers gerund en stelt belangstellenden in staat om kennis te maken met de oude manier van het maken van een boek. Daartoe staat een groot aantal antieke machines tot de beschikking.