Zonneparken kunnen energie niet kwijt

Hoogeveen - Zonneparken die grote hoeveelheden energie weten op te wekken. Voor de gemeente Hoogeveen is dit een van de belangrijke oplossingen om CO2-neutraal te zijn in 2040. Maar gaat dit wel lukken?

De regionale beheerder Enexis Netbeheer heeft eind vorig jaar laten weten dat zij in Hoogeveen geen grote leveranciers van zonne-energie meer kunnen aansluiten, ook al hebben zij een aansluitplicht. Volgens het bedrijf heeft het netwerk in deze omgeving zijn maximale capaciteit bereikt. Het uitbreiden daarvan kan wel 3 tot 10 jaar in beslag nemen.

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. ‘Nog niet eerder werden er zoveel zonneparken voorbereid of gerealiseerd als het afgelopen jaar’, weet woordvoerder Jan Bakker van Enexis. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Voor de zakelijke markt wordt er veel gebruik gemaakt van de SDE+ subsidie. Ook de vijf goedgekeurde Hoogeveense zonneparken richten zich op deze subsidie.

Knelpunten

Tennet, de landelijke beheerder, heeft vorig jaar nog getoetst of de geplande investeringen de toen gesignaliseerde knelpunten zouden oplossen. Dat leek het geval. Bakker: ‘Echter gaat de ontwikkeling van zonnepanelen zo hard dat de huidige prognoses de eerdere cijfers ver overstijgen.’

Met name in het Noorden is dit het geval. ‘Door de lage grondprijzen in landelijke gebieden kiezen zonneparkexploitanten voor deze gebieden en juist daar is het netwerk van zowel Tennet (landelijk) als Enexis Netbeheer (regionaal) een aantal jaren geleden niet voor aangelegd. Destijds was er weinig vraag en nog geen aanbod/teruglevering. In deze gebieden moet het netwerk met heel veel maatschappelijk geld, honderden miljoenen, worden uitgebreid. Voor de omgeving Hoogeveen moet rekening worden gehouden met een periode van 3 tot 10 jaar. Enexis Netbeheer heeft hiervoor ongeveer drie jaar nodig en Tennet naar verwachting tussen de vijf en tien jaar.’

Netwerk op slot

Alleen klanten die tijdig een offerte hebben aangevraagd én hebben geaccepteerd gaat Enexis op dit moment aansluiten. Of de vijf goedgekeurde allemaal al een contract hebben afgesloten voor levering van energie is niet bekend. Jan Adriaan ten Heuvel, initiatiefnemer van het zonnepark aan de A28 bij Fluitenberg, heeft dit wel voor elkaar. ‘Bij ons is dat geen probleem. Het was een risico, maar wij hebben voordat de vergunning rond was het contract afgesloten.’ Hoe de andere ondernemers dat hebben gedaan is voor hem ook de hamvraag. ‘Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Stel dat Kimman (de initiatiefnemer van het zonnepark aan de Trekgatenweg - red.) wel een contract voor zijn park van 60 bunder (hectare) heeft, maar geen vergunning, dan komt er weer ruimte vrij.’

Particulieren

Particulieren uit Hoogeveen kunnen nog wel stroom terugleveren aan Enexis. Bakker: ‘Dat kan uiteraard wel, het gaat hier om grootverbruikaansluitingen die we niet toelaten. Van grootverbruik is sprake als de aansluiting groter is dan 3*80 Amp. Met een kleinverbruikaansluiting kun je ongeveer 100.000 kWh afnemen of energie opwekken tot circa 180 zonnepanelen.’

De netwerkbeheerders verwijten de overheid een gebrek aan regie. Volgens de Enexis-woordvoerder is bij windenergie gewerkt met een landelijke structuurvisie met taakstellingen per provincie, maar zonne-energie is op het bordje van gemeentes terechtgekomen en mist een dergelijke visie. Een goede voorbereiding hebben zij daardoor niet kunnen treffen.

Ondernemer Jan Adriaan ten Heuvel heeft hierbij zijn vraagtekens. ‘Ik zie het probleem niet. De stroom die in Hoogeveen wordt gebruikt komt er nu toch ook naar toe. Het komt alleen van elders. Nu zou het gewoon uit Hoogeveen zelf komen. Volgens mij wordt er een politiek spelletje gespeeld. Zeker door de gemeente Hoogeveen. Nu er kritiek komt vanuit het publiek op de zonneparken wil de gemeente de rem erop gooien en zich verschuilen achter de netwerkbeheerder. Ondernemers die geen levercontract hebben, kunnen nu ook geen vergunning meer krijgen van de gemeente. Onterecht, ik denk dat het allemaal wel losloopt met die capaciteit. ’

De gemeente Hoogeveen is er niet in geslaagd om de gestelde vragen over de zonneparken en de aansluitingen te beantwoorden.