Advocaat moeder Sharleyne: We kunnen niet maar deskundigen blijven benoemen

Leeuwarden / Hoogeveen – Dat het Openbaar Ministerie de zaak Sharleyne weer door nieuwe deskundigen wil laten onderzoeken, stuit advocaat Paul van Jaarsveld tegen de borst. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste zitting in hoger beroep tegen zijn cliënte Heleen J., de moeder van Sharleyne.

Het OM wil dat het hof drie nieuwe deskundigen benoemt en twee getuigen opnieuw hoort. 'Ik zie niet in hoe dat ons dichter bij de waarheid gaat brengen', aldus Van Jaarsveld.

Tegen de 39-jarige Heleen J. werd in juni tien jaar cel geëist voor doodslag op haar dochter, die op 8 juni 2015 onderaan flat De Arend werd gevonden. Toen de rechtbank de Hoogeveense een maand later vrijsprak, hield justitie voet bij stuk: er is volgens het OM genoeg bewijs dat J. Sharleyne eerst heeft gewurgd of dat heeft geprobeerd en haar daarna naar beneden heeft gegooid.

Van Jaarsveld zei dan ook niet te begrijpen dat justitie nu toch meer onderzoek wil, als de zaak volgens haar zo duidelijk is. Hij maakte bezwaar en vroeg het hof de verzoeken af te wijzen. 'We kunnen niet maar deskundigen blijven benoemen.'

Nieuwe deskundigen

Kort gezegd wil het OM dat een vierde forensisch deskundige de rapporten over Sharleynes letsel bekijkt en dat de supervisor van de Belgische wetsdokter Dingeman Rijken zijn deskundigheid beoordeelt. Ook wil justitie dat een professor op het gebied van herinneringen de betrouwbaarheid van de verklaring van  Heleen J.’s bovenbuurman beoordeelt.

Britse letseldeskundige

Het OM heeft een Britse deskundige op het oog die naar het letsel moet kijken. Hij is expert op het gebied van kinderautopsie en valletsel en moet antwoord geven op vragen over de puntbloedinkjes in de ogen van het meisje en de blauwe plekken die zijn gevonden in haar hals. 

Ook wil het OM dat hij de vraag beantwoordt óf Sharleyne nog leefde toen ze viel. Twee NFI-deskundigen en de Belg Rijken, die de zaak voor de rechtszaak in Assen onderzochten, verschilden over al die vragen van mening. Rijken gaat er vanuit dat Sharleyne voor de val is gewurgd, de andere twee zeggen dat haar letsel ook door stoten is ontstaan of door de val zelf.

Twijfels over NFI-deskundige

Waar justitie normaal gesproken veel samenwerkt met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), vond ze in de zaak Sharleyne de conclusies van de Belgische deskundige het meest logisch. De rechtbank ging daar, net als Van Jaarsveld, niet in mee. Tijdens de zitting in Leeuwarden trok het OM ook de onafhankelijkheid van de tweede deskundige van het NFI in twijfel: zij moest het werk van haar collega, die Sharleyne vlak na de val onderzocht, beoordelen. Collega’s sparen elkaar over het algemeen, is de opvatting van het OM.

Rijken is nog in opleiding tot forensisch arts, benadrukte Van Jaarsveld tijdens de rechtszaak in Assen keer op keer. Daarom wil het OM nu zijn supervisor vragen zijn deskundigheid te beoordelen. Van Jaarsveld is tegen. Volgens hem kan die supervisor nooit een onafhankelijk oordeel vormen, omdat hij nauw samenwerkt met Rijken. Zelf wil Van Jaarsveld antwoord op de vraag hoe het OM bij Rijken als deskundige is terechtgekomen, omdat zijn naam voor de zaak Sharleyne in ons land onbekend was.

Slaapwandelen

Het hof liet tijdens de zitting weten dat het overweegt om een slaapwandeldeskundige naar de zaak te laten kijken. Na de dood werd rekening gehouden met drie scenario’s: zelfmoord, een misdrijf of een ongeluk door slaapwandelen. Twee getuigen hebben verklaard dat Sharleyne wel eens slaapwandelde. 

Oma opnieuw verhoren

Bij de zitting in Leeuwarden was Heleen J. zelf niet aanwezig. Haar moeder, de oma van Sharleyne, was er wel. Zij wordt, als het aan het OM ligt, opnieuw als getuige gehoord. Zij zag haar kleindochter nog op de avond voor ze dood werd gevonden. Justitie wil weten of oma die avond ook blauwe plekken in de hals van Sharleyne heeft gezien. Diezelfde vraag wil het OM stellen aan de moeder van een vriendinnetje van Sharleyne, die het 8-jarige meisje diezelfde avond ook nog zag.

Bovenbuurman uit de flat

Volgens Van Jaarsveld is het zinloos omdat beide vrouwen eerder al hebben verteld dat ze niks aan Sharleyne hebben gezien. Ook twijfelt hij eraan of de twee het zich überhaupt nog herinneren, omdat het al 3,5 jaar geleden is. Zo heeft hij ook altijd getwijfeld aan het verhaal van Heleen J.’s bovenbuurman die twee jaar na de val van Sharleyne met het verhaal op de proppen kwam dat hij een harde bons had gehoord die nacht.

De rechtbank schoof zijn verklaring ook terzijde. Het OM wil een professor de verhoren laten beluisteren in de hoop dat hij iets kan zeggen over de betrouwbaarheid van de herinneringen van de bovenbuurman.

Op 18 januari bepaalt het hof of er nieuw onderzoek moet worden gedaan en door wie.

(ADP)