Gemeentebelangen stelt vragen over bewaking winkelcentrum De Weide

Hoogeveen - De fractie van Gemeentebelangen gaat donderdag vragen stellen aan het college van B & W over de beveiliging van winkelcentrum De Weide.

Sinds maandag 10 december lopen er bewakers rond, omdat winkeliers en klanten aangeven zich niet veilig te voelen in het winkelcentrum, vooral wanneer er groepen jongeren of bewoners van het AZC zich er ophouden. 'De klachten bestaan voornamelijk uit: bedreigingen, intimidatie, diefstal en dealen van drugs. Uit gesprekken met direct betrokkenen blijkt dat, zowel het COA (centraal opvang asielzoekers), als ook de politie niets lijkt te ondernemen om deze overlast te stoppen', aldus woordvoerder Jan Knol van de partij.

De beveiliging is tot 19 januari aanwezig. 'Voor Gemeentebelangen is veilig leven, wonen en werken van essentieel belang. Daarom stellen we vragen aan het college.'

De partij wil stelt daarom vragen en wil onder andere weten of het voltallige college op de hoogte is van bovenstaande problematiek, welke groep asielzoekers hier overlast veroorzaakt, wat er wordt gedaan om deze overlast te beperken, wat de rol is van het COA in deze en welke verantwoordelijkheid zijn neemt, voor wie de kosten zijn van de extra ingehuurde beveiliging en of het mogelijk is om de personen, die voor overlast zorgen of strafbare feiten plegen, over te plaatsen naar een andere locatie?.