College komt met nieuw voorstel over parkeerbeleid

Hoogeveen - Er komt een nieuw voorstel voor de verandering van het parkeerbeleid in Hoogeveen. Dit wordt volgende week al gepresenteerd, zodat over twee weken een besluit genomen kan worden over de tarieven voor 2019.

Tijdens een twee uur durend raadsdebat bleek donderdagavond behoefte te zijn aan meer onderzoek naar de voorgestelde wijzigingen.

Uurtarief lijkt wel omhoog te gaan

De verhoging van het uurtarief naar 1,70 euro lijkt er wel door te komen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie vonden dit een goed voorstel om de parkeerbegroting sluitend te krijgen. GroenLinks vindt het een goede maatregel om het gebruik van de fiets te stimuleren. De invoering van een blauwe zone in de Schutstraat, een aanpassing van de tijden van het betaald parkeren en het betaald parkeren op zondag lijkt voor volgend jaar van de baan.

Dat de voorgestelde wijziging van het parkeerbeleid leeft, bleek andermaal uit de insprekers. Ditmaal waren dat er vijf, die allemaal tegen waren. Als eerste kwam Hans Schonewille van Fantastic Sports aan het woord. ‘Zeventig procent van onze klanten komen na 19.00 uur. Die gaan echt niet 40 tot 60 euro paar maand betalen om te mogen parkeren. Als dit doorgaat gaan we de bietenbrug op. Dit is killing en betekent dat we failliet zullen gaan.’

Voorzitter Kees Raven van Stichting Centrummanagement herhaalde zijn standpunt dat er een breder onderzoek naar het parkeerbeleid moet komen. ‘Het komend jaar gaat het centrum behoorlijk op de schop. Daar ondervinden bezoekers ook last van. We moeten dan nu ook geen grote veranderingen doorvoeren.’

Hennie Jager sprak in namens het Cultuurhuis Hoogeveen: ‘De Tamboer en Het Podium zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van bezoekers in de avonduren. Daarbij hebben we een sterk regionale functie. Die bezoekers komen straks misschien niet meer wanneer ze moeten gaan betalen om te parkeren. Dat zou zeer nadelig voor ons zijn.’

De SP kwam als eerste politiek partij aan de beurt om haar mening te geven. Jeroen Pomper was meteen duidelijk. ‘We moeten opnieuw naar de tekentafel. Er zijn bepaalde aspecten niet meegenomen in dit voorstel. Dat moeten we wel gaan doen.’

Mark Strolenberg van de VVD sloot zich hierbij aan. ‘We moeten inderdaad opnieuw naar de tekentafel. We praten hier over het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum. Dat gaat niet lukken met deze plannen. Een verhoging van het parkeertarief van 17 procent noem ik geen indexering meer.’

Jan van der Sleen (Gemeentebelangen) was van mening dat het wel om indexering gaat. ‘De laatste keer dat de parkeertarieven zijn aangepast is vier jaar geleden. Wanneer je vanaf toen gaat indexeren kom je inderdaad op 1,70 euro uit.’

Peter Koekoek (CDA) vindt dat de indexeren ook moet worden toegepast. ‘Het begrote bedrag aan inkomsten uit parkeren wordt al jaren niet gehaald. Financieel heeft de gemeente het niet makkelijk. Op deze manier kunnen we de begroting wel sluitend krijgen.’ Voor de andere maatregelen in het voorstel was volgens Koekoek meer tijd nodig. ‘Daar kunnen we niet nu opeens over beslissen. Daar moeten we goed naar kijken.’

Na een schorsingen en een discussie van twee uur, kwam Strolenberg met het voorstel dat het college met een nieuw plan komt over het parkeerbeleid. Daarin moet de tendens van het raadsdebat worden meegenomen. Omdat over twee weken de laatste raadsvergadering van dit jaar is en dat ook de laatste mogelijkheid is om de parkeertarieven voor volgend jaar nog aan te passen, moeten het nieuwe voorstel er volgende week al zijn.