College wil Wildlands tot mei 2019 uitstel van betaling geven over leningen

Emmen – De gemeente Emmen verleent Wildlands tot 1 mei 2019 uitstel van betaling van de openstaande schulden en vorderingen. Het dierenpark is tot die periode financieel te zwak om in de benen te blijven.

Deze tijdelijke stap moet het park helpen om financiële ruimte te scheppen die nodig is om de exploitatie weer fatsoenlijk op de rit te krijgen. Tegelijkertijd gaat de gemeente zelf ook nadenken over een oplossing. In maart 2019 denkt men een concreet besluit te kunnen nemen over de toekomstige financiering van Wildlands. Emmen heeft zelf voor 59 miljoen euro leningen in het park zitten.

De gemeente is naast de de WMD, de Rabobank en VolkerWessels een van de financiers van het Wildlands. Die andere partijen worden ook betrokken bij het vinden van een oplossing. Iedereen zal daarin een bijdrage moeten leveren. Er wordt daarom onderling overleg gevoerd over een maatregelenpakket. Voorwaarde is wel dat alle financiers het eens moeten zijn over de gekozen oplossing.

Woensdag werd bekend dat Wildlands uitstel van betaling heeft aangevraagd bij haar financiers. Het park gaat 2018 afsluiten met een verlies van acht miljoen euro. Het benodigde bezoekersaantal van 1,3 miljoen werd bij lange niet gehaald; het park verwacht dat de teller blijft hangen bij 840.000 mensen. De tegenvallende toeloop is ook de voornaamste oorzaak voor de slechte cijfers.

Wildlands liet in november weten de exploitatie weer zo snel mogelijk op de rit te willen krijgen door de entreeprijs te verlagen, meer dieren toe te voegen en de routing te verbeteren. Het park mikt op een bezoekersaantal van 940.000 in 2019.