Zonneparkondernemer Richard Kimmann wil nemen én geven

Dedemsvaart / Hoogeveen - Nog altijd zijn heel wat omwonenden tegen de plannen van Richard Kimmann om een zonnepark te realiseren aan de Trekgatenweg. Het weerhoudt de 48-jarige ondernemer uit Dedemsvaart er niet van om die plannen verder uit te werken. Integendeel. Hij bruist van de ideeën en daarbij wil hij niet alleen ‘nemen’, maar ook ‘geven’.

Kimmann heeft een missie en gaat daar 100 procent voor: een bijdrage leveren aan de energietransitie-opgave die we gezamenlijk hebben. ‘Energietransitie begint bij onszelf. Ik wil het niet afwentelen op anderen en zeker niet op toekomstige generaties. Kortom, als je in de gelegenheid bent, kun je niet nalaten iets te doen. En ik ben in die gelegenheid, dus…’ De ondernemer zit in zijn kantoor, in een fors pand pal naast zijn woning, slechts omgeven door akkerland. Op het dak ligt een aanzienlijk aantal zonnepanelen. ‘Graag had ik ze ook op het terrein hierachter geplaatst, maar een aanvraag daartoe is niet door de gemeente geaccepteerd.’

Aantal hectares teruggebracht

In 2017 bracht Kimmann zijn plannen naar buiten voor een zonnepark aan de Trekgatenweg. Het leidde tot heel wat kritiek van omwonenden. Hij heeft het zich (deels) aangetrokken. Waar de mogelijkheid er was, zegt hij het plan te hebben aangepast. Het aantal hectares is teruggebracht van 62 naar 55. ‘Aan beide zijden is er zo’n 3 hectare af gegaan. Dat wordt teruggegeven aan de natuur. Omwonenden kunnen daardoor nog steeds van zich af kijken, er kunnen zelfs nog koeien lopen en om het gedeelte van de zonnepanelen komt een wal.’ Het gaat in totaal om zo’n 200.000 panelen waarmee wordt voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ruim 15.000 huishoudens.

Zonnepakket

Daarnaast heeft de ondernemer een reeds eerder bedacht plan ten uitvoer gebracht. Alle aanwonenden van de Trekgatenweg, Langedijk, Alteveer en Hendrikus Zomerweg hebben zich kunnen inschrijven voor een gratis zonnepakket, met daarin twaalf zonnepanelen en een omvormer. Wie al zonnepanelen heeft of er geen plek voor heeft, mag het ook doorgeven aan een ander binnen de gemeente Hoogeveen. ‘Als ik de vergunning krijg, krijgen diegenen die zich hebben aangemeld, dit pakket.’ 61 adressen hebben het aanbod ontvangen. Tot december hadden zij de gelegenheid hierop te reageren. Er zijn zo’n 15 aanmeldingen binnengekomen. ‘Dat is weinig’, beaamt Kimmann. Of zij dit wellicht zien als omkoping? ‘Dat zou kunnen, maar zo is het zeker niet bedoeld. Omdat ik een stuk van het gebied neem, vind ik het niet meer dan normaal dat ik iets teruggeef.’ De actiegroep zou iedereen ook hebben opgeroepen niet op het aanbod in te gaan.

Vliegwiel

De Dedemsvaarter vindt de negatieve aandacht jammer. ‘Ik denk dat dit een geweldig mooi plan is dat perfect aansluit bij de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Het zou toch fantastisch zijn als wij van Hoogeveen de groenste gemeente van Nederland kunnen maken. Zonnepark Trekgatenweg kan werken als vliegwiel voor de hele gemeente. Ik kom daarom met een aanbieding voor elke Hoogevener om zonnepanelen op zijn dak te leggen.’ Actuele prijzen kan hij nog niet noemen, maar de website www.zonne-energievoorhoogeveen.nl is al in de lucht waar reeds aanvragen kunnen worden ingediend. ‘En ik kan je nu al verzekeren dat ik tientallen procenten lager kan aanbieden dan waar individuen voor kunnen inkopen. Dit door de grootschaligheid.’ Om plaatselijke ondernemers niet tegen de haren in te strijken, belooft hij dit alles samen met hen te gaan uitvoeren. ‘Zo kunnen we met elkaar de Hoogeveense economie een boost geven.’

Kimmann was ooit melkveehouder, maar richtte veertien jaar geleden het inkoopcollectief Farmers4All op, waarmee hij agrariërs helpt te besparen. ‘Daar krijg ik energie van. Ik vind het mooi om massa te creëren waardoor iedereen kan profiteren. Waar het gaat om zonne-energie wordt er vaak gezegd: leg daken vol. Maar je kunt niet iedereen verplichten om die daken vol te gooien. Bovendien heb ik nu eenmaal kritieke massa nodig. Dat red ik niet met alleen daken.’

Duurzaamheidfonds

Het plan van Kimmann ligt al bij de gemeente. Hij heeft daarmee geen gehoor gegeven aan het gemeentelijk verzoek om te wachten met indienen tot het afwegingskader, dat momenteel wordt aangepast, klaar is. ‘Het is onbekend wanneer dat nieuwe kader klaar is, terwijl voor maart de vergunning rond moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de overheidssubsidie van SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie).’ Ook in de richting van de gemeente Hoogeveen komt Kimmann met een extraatje om de hoek. ‘Krijg ik voor maart goedkeuring voor het zonnepark Trekgatenweg, dan steek ik vijftien jaar lang 20 cent per paneel in een nog te ontwikkelen gemeentelijk duurzaamheidsfonds, waarmee initiatieven kunnen worden gestart ter ondersteuning van de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Hoogeveen.’ Hij wil de komende tijd met alle fracties afzonderlijk hierover in gesprek. Vorige week heeft al een eerste gesprek plaatsgevonden. ‘Het werd positief ontvangen.’ Hij hoopt in 2019 de vergunning rond te krijgen om zijn plannen nog datzelfde jaar ten uitvoer te brengen.

Op woensdag 12 december wordt een informatieavond gehouden in Hotel Hoogeveen aan de Mathijsenstraat. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Ter plekke kunnen mensen al een aanvraag doen voor het vrijblijvende panelenaanbod. Iedereen die voor 1 januari een aanvraagformulier inlevert of invult op de site www.zonne-energievoorhoogeveen.nl, maakt kans op de niet geclaimde panelenpakketten voor omwonenden. ‘Een actie om de boel in beweging te krijgen’, verklaart Kimmann. ‘Natuurlijk ben ik ondernemer, maar ik ben ook een idealist. Laten we met z’n allen Hoogeveen trots maken.’